Laatste bijsturingen pensioenhervorming
Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne Foto: belga
Oudere werknemers kunnen vanaf 55 jaar uitbollen in landingsbaan. Voor enkele beroepsgroepen kan dat zelfs vanaf 50 jaar.

Het kernkabinet heeft nog een paar bijsturingen beslist bij de grote pensioenhervorming.

Zo kunnen oudere werknemers vanaf 55 jaar kiezen voor een zogenaamde landingsbaan waarbij ze viervijfde werken en eenvijfde tijdskrediet nemen.

Een aantal beroepsgroepen kunnen al vanaf 50 jaar in dit systeem stappen. Het gaat om mensen met een zwaar beroep, werknemers in de bouw of mensen die op dat moment al 28 jaar werken.

Individueel brugpensioen kan voortaan vanaf 60 jaar. Bij zware beroepen kan dat vroeger.µ

 De federale regering ontmoet dinsdagmorgen om 09.30 uur de zogenaamde Groep van 10 in het kader van de pensioen- en arbeidsmarkthervorming.

 De federale regering zal er meer tekst en uitleg geven bij de beslissingen die ze vrijdag en maandag nam rond de pensioenhervorming en de werkgelegenheid.

Vorige week werd het luik over de pensioenhervorming in de publieke sector afgerond. Maandag bogen de topministers zich over de pensioenhervorming in de private sector, met het luik rond de tweede pijler, en een aantal maatregelen rond werk.

Het gaat daarbij om een rist modaliteiten van de inschakelingspremie (de vroegere wachtuitkering voor schoolverlaters), de hervorming van het brugpensioen (dat werd omgedoopt tot 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'), en - zoals hierboven beschreven - het tijdskrediet en de landingsbanen.