Dat er opnieuw een wettelijke basis komt voor het zogenaamde "verlof voorafgaand aan het pensioen" voor brandweerlui, betekent niet dat dit verlof meteen ook een automatisch recht wordt.

"Het is een mogelijkheid die aan de gemeenten wordt overgelaten", zo onderstreepte minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet maandag.

Het verlof voorafgaand aan het pensioen bestond al langer, maar heeft momenteel geen wettelijke basis meer, verduidelijkte Milquet na overleg met de vakbonden over de brandweerpensioenen.

"Die wettelijke basis gaat opnieuw ingevoerd worden", aldus de minister. "Er zal dus een mogelijkheid bestaan voor brandweerlui om te vertrekken op 56 jaar in 2012. De drempel zal gradueel opgetrokken worden naar 56,5 in 2013, 57 in 2014, 57,5 in 2015 en 58 in 2016, met tachtig procent van het inkomen van het laatste jaar".

Naar aanleiding van het overleg bracht de cdH-vicepremier nog in herinnering dat de onderhandelingen over het statuut van de spuitgasten in maart en april hernomen worden. Daarbij zal ook de wijziging van de eindeloopbaan aan bod komen.

"Er zal worden nagegaan welke de mogelijkheden zijn met betrekking tot de functies, die niet allemaal operationeel zijn. Het is eveneens mogelijk te werken via verloven, deeltijds werk, etcetera", zei ze nog.