De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie heeft een bedrijf doorgelicht dat in ons land een kantoor heeft en via sms en internet minikredieten aanbiedt. Haar bevindingen zijn overgemaakt aan het parket. Dat blijkt het antwoord van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte op een schriftelijke vraag van Senaatsfractieleider Bart Tommelein (Open Vld).

Tommelein kaartte in zijn vraagstelling het bestaan aan van Nederlandse websites die online voor een beperkte termijn van 10 tot 28 dagen leningen aanbieden tussen 50 en 300 euro.

De aangerekende rente ligt weliswaar binnen de wettelijke grenzen, doch per aanvraag worden dossierkosten aangerekend 'die dikwijls hoger liggen dan het ontleend bedrag', aldus Tommelein. Vande Lanotte wijst erop dat de FOD niet bevoegd is om rechtstreeks op te treden tegen dergelijke buitenlandse dienstverleners. 

Momenteel is er slechts één onderneming die in België kantoor heeft en dergelijke minikredieten aanbiedt. De minister wijst erop dat de minileningen die deze thans aan Belgische klanten aanbiedt sensu stricto niet onder de Belgische wetgeving en de Europese richtlijn voor kredietovereenkomsten vallen. 
 
Dat komt omdat er geen intresten worden gevraagd, wegens de korte terugbetalingstermijn en de geringe dossierkosten. 'Een mogelijke oplossing is overleg binnen EU tot aanpassing van de richtlijn', aldus Vande Lanotte.