Kernkabinet neemt private sector onder handen
Het kernkabinet met onder meer minister van Pensioenen Vincent Quickenborne komt maandagmiddag opnieuw bijeen. Foto: BELGA
Na het akkoord over de pensioenhervorming in de publieke sector, buigt het federale kernkabinet zich maandagnamiddag over de hervormingen in de private sector en over een reeks maatregelen op het vlak van werkgelegenheid. Dinsdagmorgen volgt normaliter een ontmoeting met de sociale partners.

De ploeg-Di Rupo zet maandagnamiddag het werk voort. Aan de orde zijn de pensioenhervorming in de private sector, met het luik rond de tweede pijler, en een aantal maatregelen rond werk. Het gaat daarbij om een rist modaliteiten van de inschakelingspremie (de vroegere wachtuitkering voor schoolverlaters), de hervorming van het brugpensioen (dat werd omgedoopt tot 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'), het tijdskrediet en de landingsbanen.

Dinsdagochtend staat een ontmoeting op de agenda met de vakbonden en werkgevers waarop de beslissingen zullen worden voorgelegd.

Vrijdag

Na verschillende vergaderingen raakte de regeringstop het er vrijdag over eens dat er geen extra uitzonderingen worden toegestaan op de pensioenhervorming in de publieke sector. De algemene regel is dat iedereen langer zal moeten werken. Het vervroegd pensioen wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar en het vereiste aantal loopbaanjaren naar 40 jaar.