Rudy De Leeuw onder vuur
Foto: BELGA
De topman van het ABVV gebruikte de notionele interestaftrek bij een investering van een privé-vennootschap, zo wil een campagne op Twitter die er volgens hem op gericht is om hem te beschadigen. De Leeuw zet de puntjes op de i.

Het is een merkwaardig verhaal. De topman van het ABVV, een vakbond die zich verzet tegen het gebruik van de notionele interestaftrek, gebruikte het systeem naar verluidt zelf. VTM bracht het verhaal naar buiten.

Maar in een interview met de zender nuanceerde Rudy De Leeuw het verhaal. Hij verspreidde ook een communiqué.

'Sinds enige tijd ben ik blijkbaar voorwerp van twitter berichten', schrijft hij.

'De waarheid is dat ik in 1974 samen met andere familieleden een eigendom erfde.
Dit vervallen gebouw werd in 2001 tot woningen en twee winkelpanden gerenoveerd.
Samen hebben we daarvoor toen een vennootschapsvorm gekozen. Dat was om het risico samen te kunnen nemen en voor de verbouwing samen te kunnen lenen.'

De Leeuw vervolgt: 'Noch mijn inkomen, noch mijn privé woning zijn ondergebracht in die vennootschap. Het gaat dus helemaal niet om vervennootschappelijking of fiscale optimalisatie.'

De Leeuw beklemtoonde tegen VTM nog dat zijn investeringen de buurt hebben verfraaid.

Toch is er sprake van winsten die de vennootschap nu maakt. In zijn communiqué schrijft de Leeuw: 'Het financieel beheer van die vennootschap gebeurt nu door een boekhoudkantoor. Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, heb ik in juli 2011 trouwens ontslag genomen uit de Raad van Bestuur van die vennootschap.'

'Ik draag in die vennootschap dus geen enkele verantwoordelijkheid meer. Ik heb bovendien altijd in volle openbaarheid mijn bestuursmandaten bekend gemaakt.'

Voor concrete vragen over het gebruik van de notionele interestaftrek verwijst De Leeuw steevast door naar zijn boekhouder.

'Mag men nog initiatief nemen om een buurt te verfraaien in plaats van te laten verkommeren?', besluit een verontwaardigde Rudy De Leeuw.

Toch rijzen er vragen omtrent het verhaal van Rudy De Leeuw. Op 6 mei werd hij herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar. Die termijn loopt tot de algemene vergadering in 2017.

Twee maanden later, in juli 2011, zou De Leeuw ontslag hebben genomen. Vooralsnog vinden we echter niets van dat ontslag terug in Het Staatsblad.  De Leeuw zegt daarover dat zijn ontslagbrief wel degelijk ondertekend en verstuurd is, maar de publicatie in het Staatsblad moet nog volgen.

In een bericht aan onze krant reageerde Rudy De Leeuw ondertussen. 'De ontslagbrief kan ik u bezorgen. Deze is wel degelijk van 1 juli 2011. Pas later werd door de aandeelhoudersvergadering in mijn vervanging voorzien. De publicatie van ontslag en vervanging in BS moet nog volgen.'