De favoriete aandelen van Rudy Vandorpe
Rudy Vandorpe is hoofd aandelen- en private equity specialisten bij BNP Paribas Fortis Private Banking en bestuurder van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten. Foto: Rudy Vandorpe
Tegen onze verwachtingen in gingen de aandelenbeurzen dit jaar goed van start. Nochtans is de Europese crisis ver van overwonnen, de financiële situatie van de VS is evenmin rooskleurig en er rijst steeds meer twijfel over de Chinese groei. De situatie blijft vrij onzeker en na de rally van de laatste maanden zijn de waarderingen, zeker voor meer conjunctuurgevoelige aandelen, opgelopen.

Daarom selecteerden we op 2 criteria. Enerzijds op het defensieve karakter, waardoor de cashflows van de gekozen bedrijven in economisch moeilijke tijden toch iets beter zouden moeten standhouden. En anderzijds de mate van onderwaardering, wat voor het opwaarts potentieel dient te zorgen. Voor de waardering berekenen we de vrije cashflows die een bedrijf, met een optimale balans, elk jaar opnieuw zou kunnen uitbetalen aan de aandeelhouders als het zich tot doel zou stellen om elk jaar gelijke cashflows te genereren.

Voor de selectie van de aandelen vergelijken we dan de vrije cashflowrendementen met het risico- en groeiprofiel van het bedrijf om vast te stellen of en in welke mate er voldoende vergoeding is om te investeren.

De keuze van het aandelenteam van BNP Paribas Fortis Private Banking (Rudy Vandorpe, Sandra Vandersmissen, Rudy De Groodt en Bart Jooris) luidt als volgt:

DELHAIZE

Het huidig management bouwde een goed track record op: een vrij stabiele omzet en marges over de laatste 10 jaar. De omvangrijke efficiëntieprogramma's geven ruimte voor investeringen in lagere prijzen wat belangrijk is voor de concurrentiële positie. Bovendien laat de stevige balans ruimte voor een groeiversnelling in de toekomst. De aangekondigde acquisitie in Servië van 450 winkels zorgt voor een nieuw groeiplatform. Bovendien kondigde Delhaize recent een zeer belangrijk programma aan van nieuwe winkelopeningen in de VS. Het bedrijf stelde licht teleur bij de recente publicatie van de omzetcijfers over het 4de kwartaal 2011, maar dat verandert niets aan de “fundamentals” van het concern. Het aandeel Delhaize kent een zeer sterke onderwaardering. Het is wellicht één van de goedkoopste, zoniet het goedkoopste big cap aandeel in België. Het door ons geschatte vrij cashflowrendement is ca. 13,5%.

COLRUYT

Colruyt heeft al jaren een bijna onklopbaar concept: merken tegen de laagste prijs. Bovendien beschikt Colruyt over de hoogste marges uit de sector. De groep heeft een sterke netto kaspositie van zowat 300 miljoen EUR. Afgelopen jaar was niet gemakkelijk met wat druk op de marges, mede door een aantal uitzonderlijke elementen. Wij verwachten in de toekomst een verdere groei van de omzet en het marktaandeel en op zijn minst een gedeeltelijk herstel van de marges. De waardering is met een geschat vrij cashflowrendement van ca. 10,5% lang niet meer zo goedkoop geweest.

WOLTERS KLUWER*

Wolters Kluwer bekleedt globale topposities binnen “professional publishing” met telkens een nummer één of twee positie. De doelstellingen voor 2011 vinden we realistisch en werden door het management recent nog herbevestigd. De derdekwartaalcijfers lagen in de lijn van de positieve trend in de eerste jaarhelft van 2011. De migratie van print naar digitaal (dubbelcijferige groei/hogere winstmarges) ligt op schema (een doelstelling van 75% digitaal tegen 2012). De kostenbesparingen liggen zelfs voor op schema met een recent extra aangekondigde 30 miljoen EUR. Het herstel van de organische omzetgroei verloopt traag maar gestadig. Wolters Kluwer heeft een defensief karakter dankzij de omzetbijdrage van circa 75% komende uit aan inflatie gerelateerde jaarabonnementen met een goede hernieuwingsratio. De regulerings- en hervormingstrend biedt bovendien extra groeimogelijkheden. De waardering blijft aantrekkelijk met een hoog vrij kasstroomrendement van boven 11% en een geschat dividendrendement van 4,8%.

TELENOR

Telecomconcern Telenor is de Noorse marktleider, maar blijft geografisch sterk gediversifieerd (Scandinavië maakt 50% uit van de activiteit, Oost-Europa met inbegrip van Rusland 15%, Azië 25%, Italië en Noord-Afrika 10%). De schuldenlast van de groep is laag (Netto schuld/EBITDA bedraagt minder dan 1 voor 2011-2013 tegenover 2 voor de sector). Telenor is een groeiende operator met blijvende vooruitzichten op groei van de winst en het dividend per aandeel. We denken dat de koers voldoende rekening houdt met het feit dat Telenor weinig inspraak heeft in het Russische Vimpelcom. Bovendien is Vimpelcom één van ’s werelds grootste mobiele telefoonoperatoren en heeft het de capaciteit om een jaarlijks groeiend dividend te betalen. Wat India betreft, verzekerde het management dat het geen dure nieuwe licenties zou inkopen zonder duidelijk zicht op bijhorend reëel marktpotentieel. De waardering is aantrekkelijk met een geschat free cashflowrendement van boven 12%. Het dividendrendement bedraagt ca. 4,8% en het bedrijf koopt eigen aandelen in.

SANOFI

Sanofi-Aventis is naar omzet de op twee na grootste farmagroep ter wereld. Door patentvervallen zal 2012 een zwakker jaar zijn, maar we verwachten een gestage duurzame groei van winst en cash flows over de komende jaren. Naast het feit dat de piek van de patentvervallen achter de rug is, zijn er nog meerdere drijfveren. 25% van de omzet is afkomstig uit groeilanden en met de overname van Genzyme zijn er nieuwe groeiplatformen. De voortzetting van de diversificatiepolitiek met voorschriftvrije producten, vaccins,… Bovendien is er een nieuw besparingsplan van 2 miljard EUR tegen 2015. De researchpijplijn blijft kleiner dan concurrenten, maar met Genzyme is er een nieuw begin en bovendien lijkt ons dit meer dan voldoende in de waardering gereflecteerd. We verwachten eveneens een gestage groei van het dividend. Ons vrij cashflowrendement bedraagt ca. 12%
 

Rudy Vandorpe is hoofd aandelen- en private equity specialisten bij BNP Paribas Fortis Private Banking en bestuurder van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten.