Armoede bij de meest kwetsbare groepen neemt toe in Gent. Aan de basis liggen migratie en de stijgende levenskost. Dat blijkt uit het rapport 'Actualisering 2012 van de armoede-indicatoren', opgemaakt door de Cel Armoedebestrijding.

Het aandeel etnisch-culturele minderheden in de totale bevolking steeg het laatste decennium van 12 tot bijna 16 procent.

Werkloosheidsdruk

De werkloosheidsdruk bij nieuwe EU-burgers steeg significant, tegenover een sterke daling sinds 2009 bij personen van Marokkaanse of Turkse origine. Tussen 2004 en 2010 verdubbelde het aantal niet-Belgen dat recht heeft op een leefloon van 6% naar 12% per 1.000 inwoners. Dat terwijl het totale aantal rechthebbenden daalt. Dat betekent dat het aantal Belgen dat een leefloon krijgt, sterk daalt.

Positief is wel dat de werkloosheidsdruk van zowel laaggeschoolden als jonge werkzoekenden afgenomen is in de periode van 2010 tot en met 2011. Vorig jaar werd ook voor het eerste een daling in het aantal uithuiszettingen gezien.

Overmatige schuldenlast

Het aantal personen met een overmatige schuldenlast is licht stijgende, het totaal aantal dossiers schuldhulpverlening stijgt spectaculair, maar het totaal aantal dossiers budgethulpverlening is al enkele jaren stabiel.

De Gentse burgemeester Daniël Termont wees erop dat de ene arme op de andere drukt, zoals bijvoorbeeld op de krappe woningmarkt. Hij benadrukt dat het integreren van nieuwe EU-burgers dé uitdaging wordt. 'We moeten beginnen om de schoolse achterstand bij hun kinderen weg te werken', aldus Termont.