De vorst van Liechtenstein zal zijn vetorecht uitoefenen over de uitslag van ieder referendum waarin een voorkeur uitgesproken wordt voor het afschaffen van het vetorecht van de vorst over uitslagen van referenda.

Democratisch gezinde activisten in het vorstendommetje kondigden deze week aan handtekeningen te willen verzamelen om een referendum te organiseren over het afnemen van het vetorecht van de koning.

De vorstenfamilie liet weten ’geschokt’ te zijn en verwees naar 2003, toen zij een vergelijkbaar voorstel een vroege dood liet sterven.

In september dreigde erfprins Alois van Liechtenstein nog zijn veto aan te wenden om een plan voor legale abortus neer te sabelen. Alois is regent van Liechtenstein, terwijl zijn vader Hans Adam II de facto staatshoofd is.