Internet speelt sleutelrol in nieuwe ING-kantoren
Foto: AP
De Nederlandse bank ING wil de komende 3 à 4 jaar haar 235 grootste kantoren in België vernieuwen. Internetbankieren zal daarin een belangrijke rol innemen. Dat maakte ING bekend naar aanleiding van zijn kwartaalresultaten.

 ING investeert een half miljoen euro per kantoor, wat dus neerkomt op een kostenplaatje van ongeveer 117,5 miljoen euro. De veranderingen beginnen binnen 2 à 3 maanden.

De bank onderstreept dat het de bedoeling is om de te focussen op internetbankieren. De kantoren zullen uitgerust worden met een soort internetruimte waar klanten kunnen bankieren.

Het is de bedoeling dat het personeel hier nauw bij betrokken wordt zodat ze het cliënteel kunnen begeleiden met verrichting via het internet of GSM. 'We hebben in het verleden de juiste keuzes gemaakt door te kiezen voor de multikanalen-aanpak. De klant wil zelf bepalen waar en wanneer hij bankiert', aldus topman Ralph Hamers.

Ook in personeel blijft de Belgische bank investeren. Dit jaar zullen er 700 mensen worden aangeworven bij ING, vooral commerciële en IT-profielen. Dat zijn er ongeveer even veel als de natuurlijke afvloeiingen.

Vluchtgedrag

ING maakte ook bekendat ze in 2011 85.000 nieuwe actieve klanten mocht verwelkomen. Dat brengt het totaal van de laatste vijf jaar op 300.000 nieuwe klanten. ING ontkent dat dat grotendeels te maken heeft met de onzekerheid rond het ontrafelde Dexia. 'Het zijn actieve klanten die kiezen voor verschillende producten, volgens mij gaat het niet om vluchtgedrag', benadrukt topman Ralph Hamers op de toelichting van de kwartaalresultaten.

Die resultaten van het vierde kwartaal voor de Belgische tak vielen mee en lagen in lijn met de resultaten over diezelfde periode in 2010. De jaarwinst voor ING België kwam uit op 979 miljoen euro, maar dat werd echter afgeroomd door eenmalige kosten zoals een een afschrijving van 242 miljoen euro op Grieks staatspapier. Reeds 80 procent van die obligaties is intussen afgeschreven. ING België zag ook de belastingen sterk stijgen: de bankentanks had een negatieve impact van 75 à 80 miljoen euro. ING België klokt daarmee af op een nettowinst van 645 miljoen euro.