De Vlaamse regering moet voor dit jaar al zeker op zoek naar 500 tot 550 miljoen euro extra om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat is het gevolg van de nieuwe groei- en inflatiecijfers die het Planbureau vrijdag heeft bekendgemaakt.

De inspanning kan bovendien nog oplopen tot 600 miljoen, indien de federale regering met de deelstaten een akkoord bereikt over hun bijdrage aan de pensioenen van de regionale ambtenaren.

Vlaams minister-president Kris Peeters liet begin dit jaar al verstaan dat de regering waarschijnlijk 200 tot 500 miljoen euro zou moeten zoeken. "Spijtig genoeg blijken we nu aan de bovenkant van die vork te zitten", betreurde hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Waar de Vlaamse regering vorig jaar nog uitging van een groei van 1,6%, tempert het Planbureau dat enthousiasme danig. Van groei zal met 0,1% nauwelijks sprake zijn, terwijl de hogere inflatie van 2,7% een reeks overheidsuitgaven duurder maakt. Gecombineerd met het effect op de federale dotatie kost dat Vlaanderen zo’n 350 miljoen euro. De impact op de eigen gewestbelastingen schat de regering op nog eens 150 à 200 miljoen.

Maar dan zijn de ambtenarenpensioenen en de usurperende bevoegdheden nog niet in rekening genomen. Hoewel Vlaanderen niet verplicht is die laatste over te nemen nadat het federale niveau ze schrapt, waarschuwde Peeters meteen dat mogelijk toch nog inspanningen zouden nodig zijn.

Waar dat geld vandaan moet komen, is voer voor de vervroegde begrotingscontrole die volgende week op gang schiet. Begrotingsminister Philippe Muyters wil voorlopig nergens op vooruitlopen, maar benadrukt dat eerder al gezegd is dat opnieuw de kaasschaaf hanteren heel moeilijk zou zijn.