De minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) maakt van het pensioendossier een karikatuur. Dat schrijft de vakbond ACOD op zijn website.

De socialistische vakbond vindt het volledig terecht dat een aantal beroepscategorieën uit het systeem worden gelicht. Maar 'op onze pertinente vraag welke objectieve criteria daarvoor waren, kregen we nooit een zinnig antwoord', stelt algemeen secretaris Chris Reniers.

Ze zegt dat Van Quickenborne het dossier niet goed beheert en dat de minister met zijn opmerking over de Vlaamse rattenvangers de zaken in het belachelijke trekt, wat 'niet helpt om het probleem op te lossen'.

Deze week bezorgde Vlaams minister Geert Bourgeois een lijst aan Van Quickenborne van belastende beroepen bij het Vlaams overheidspersoneel, waarop onder anderen rattenvangers stonden.

Volgens Bourgeois was dat op vraag van de federale overheid, maar de minister van Pensioenen zei dat hij van de Vlaamse regering een lange lijst had gekregen voor uitzonderingen.

De ACOD-secretaris neemt het op voor de Vlaamse minister en meent dat hij correct heeft gereageerd. 'Vlaanderen is bovendien de enige die consequent een lijst met zware en lastige beroepen bijhoudt en een overzicht bewaart van de uiteenlopende pensioenregimes.'

'Van Quickenborne dacht de vakbonden in snelheid te nemen', klinkt het. 'Hij dacht door een verdeel-en-heers-politiek dit dossier snel even te regelen. Wel, hij is er niet in geslaagd. Het is hem echter wel gelukt om van het pensioendossier en de noodzakelijke pensioenhervormingen een karikatuur te maken.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig