Het Federaal Planbureau zegt dat de economie in 2012 zal aanzwengelen met amper 0,1 procent. Dat cijfer is belangrijk omdat de federale regering op basis van dat nieuwe cijfer zal berekenen hoeveel er nog zal moeten worden gesneden in de begroting van dit jaar.

'De kwartaalgroei van de Belgische economie zou in 2012 uiterst bescheiden blijven, dit tegen de achtergrond van een Europese conjunctuur die slechts geleidelijk herneemt', schrijft het Federaal Planbureau. 'De economische activiteit zou zich stabiliseren in het eerste kwartaal en pas in de loop van het jaar een lichte groei laten optekenen, met een mogelijke groei van 0,2 procent in het vierde kwartaal. Op jaarbasis mikt het Planbureau toch maar op een kleine groei van amper 0,1 procent.

Het Federaal Planbureau bevestigt dat de Belgische economie vorig jaar in een recessie is beland. De economische groei was in het derde en het vierde kwartaal negatief. Ondanks die technische recessie, een recessie van minstens twee kwartalen, groeide de economie met 1,9 procent.

Aan de basis van dat zwakke groeicijfer ligt natuurlijk de Europese schuldencrisis en de besluiteloosheid van de Europese beleidsmakers.

Het Planbureau verwacht voorts dat de koopkracht dit jaar met 1 procent zal afnemen, dat er netto amper 6.400 banen zullen bijkomen en dat de werkloosheidsgraad zal oplopen tot 7,5 procent (volgens de Eurostat-definitie). De inflatie zou 2,7 procent bedragen.

Besparingsronde

De meeste media gingen al uit van dat cijfer. De regering hield bij de begrotingsopmaak eind vorig jaar nog rekening met een groei van 0,8 procent. Het terugbrengen van dat cijfer zou een extra besparing van 1,5 miljard euro impliceren.

Minister van Financiën Steven Vanackere zei vanmorgen  dat er rekening moet gehouden worden met een zoektocht naar een bedrag van 2,5 miljard, dit om tegemoet te komen aan het regeerakkoord dat een begrotingstekort van 2,8 procent van het bruto binnenlands product voorziet.

Oppositiepartij N-VA spreekt zelfs van 3,2 miljard.  'Dat is de oefening die wij zelf al wekenlang maken. De sanering moet gebeuren via besparingen: het kan niet zijn dat de werkende en sparende Vlaming opnieuw opdraait voor een regering die de kop in het zand steekt!' Dat zegt Steven Vandeput, de begrotingsspecialist van de N-VA. Gisteren zijn partijgenoot Jan Jambon hetzelfde in een antwoord op premier Di Rupo die bevestigde dat hij zich wil houden aan het regeerakkord.