1,62 procent loonmassa gaat naar opleiding
Foto: Jobat.be
In 2010 spendeerden bedrijven in België 1,62 procent van hun loonmassa aan opleiding. Een lichte stijging ten opzichte van 2009 (+0,07%) maar nog ver verwijderd van de 1,9 procent-norm vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet die Jobat kon inkijken.

D&B analyseerde op vraag van Jobat de opleidingsinspanningen van 10.000 bedrijven over de periode 2009-2010. Uit de informatie die het handelsinformatiekantoor uit de sociale balansen haalde, blijkt dat bedrijven in 2009 1,55 procent van hun loonmassa aan opleiding (formeel en informeel) besteedden. In 2010 was dat licht gestegen tot 1,62 procent. In de 10.000 bedrijven werken bijna één miljoen werknemers.

In het IPA 2007-2008 spraken de sociale partners af dat 1,9 procent van de loonmassa in de privésector naar opleiding moet gaan. Op enkele uitzonderingen na (chemie, technologie, gespecialiseerde sectoren ...) halen de meeste sectoren de norm niet, zo blijkt uit de analyse van D&B.

>

>

>

>