'Rekening houden met tekort van 2,5 miljard'
Minister Steven Vanackere (CD&V) Foto: © BELGA
In afwachting van het groeicijfer van het Federaal Planbureau zegt minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) dat er mogelijk moet gezocht worden naar 2,5 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan de 1,5 miljard waarover eerst werd gesproken. Hij zei dat in het radioprogramma De Ochtend.

 Verwacht wordt dat het Federaal Planbureau het groeicijfer zal bijstellen naar 0,1 procent. Dat is 0,7 procentpunt lager dan werd aangenomen tijdens de begrotingsopmaak. Dat zou een extra besparing inhouden van 1,5 miljard euro, maar Steven Vanackere zegt dat er gerust mag uitgegaan worden van een besparingsronde van 2,5 miljard. 'Er wordt vaak gesproken van 1,5 miljard euro, maar als een tekort van 2,5 miljard is ook een stuk van de waarheid. Het tekort van vorig jaar was groter dan voorzien. We moeten bekijken waar het structureel tekort lag.'

Vanackere was blij dat premier Di Rupo gisteren bevestigde dat hij zich aan het regeerakkoord wil houden. Dat houdt in dat het begrotingstekort dit jaar niet groter mag zijn dan 2,8 procent van het bruto binnenlands product. Er waren geruchten dat er zou gemikt worden op een tekort van net onder de 3 procent, zoals Europa voorschrijft. 'Maar we moeten slagen voor het examen van Europa. Ons aan het regeerakkoord houden is een goed signaal. Dat is geloofwaardig.'

Buffer

In afwachting van de begrotingscontrole, eind februari, bevroor de regering 1,3 miljard euro. 'Het is geen goed idee om dat als buffer te houden. Dat bedrag moet nu vervangen worden. We moeten structureel hervormen zodat die 1,3 miljard euro opnieuw vrij komt. We moeten elkaar in de ogen kijken en goede resultaten neerzetten zodat we de dooi kunnen inzetten.

Waar de besparingsmogelijkheden liggen wou Vanackere nog niet kwijt.