De vakbondsdelegatie van de brandweer heeft het overleg met de bevoegde ministers ontevreden verlaten. De regering is niet van plan om op de eisen van de brandweer in te gaan.

Minister van Binnelandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelden de plannen van de regering voor aan de vakbonden van de brandweer.

De regering blijft bij het standpunt dat er geen uitzondering komt voor de brandweer, en ook niet voor de cipiers. De leeftijd voor vervroegd pensioen wordt opgetrokken tot 62 jaar. 

Ook de uitstapregeling die in bepaalde gemeenten bestaat en die brandweerlui toelaat op 56 jaar met brugpensioen te gaan, wordt aangescherpt. Die leeftijd wordt nu ook opgetrokken tot 58 jaar. 

Wel zou een uitzondering gelden voor brandweermannen met een minimumaantal dienstjaren, een minimum dat toeneemt tussen 2013 en 2019 tot 37,5 jaar. Ze krijgen ook de belofte dat er maatregelen komen om het werk draaglijk te houden voor oudere werknemers. 

'Onaanvaardbaar'

De vakbonden reageren afwijzend op de voorstellen en dreigen met zwaardere acties. 'De voorstellen zijn onaanvaardbaar', zegt Mil Luyten van het ACOD. 'Minder zware banen bestaan niet bij de brandweer, en geen enkele brandweerman houdt een loopbaan van 37,5 dienstjaren vol.'

De vakbonden legden hun bemerkingen voor aan de ministers, die daarvan akte namen en beloofden terug te koppelen naar de ministerraad. Luyten zegt dat de vakbonden op hun beurt de voorstellen zullen voorleggen aan hun achterban. 'Maar ze gaan dit nooit aanvaarden. Dit is onbespreekbaar.'

De actie in de Wetstraat verliep zonder noemenswaardige incidenten, op wat trek- en duwwerk na toen de brandweer een politieblokkade doorbrak, en vervolgens de agenten die voor de ambtswoning van de premier stonden opgesteld met water en poeder bespoot.

'Het vat is af'

Staatssecretaris van Ambenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) waarschuwt tegen bijkomende uitzonderingen op het principe dat we langer moeten werken.

'Ik sluit ze in mijn hart, het zijn mensen die veel doen voor de maatschappij', zegt Bogaert op Radio 1. 'Het probleem is dat als wij vandaag bijkomende toegevingen doen dat volgende week Brussel volstaat met allerlei groepen. Dat leidt tot niets. Het vat is af, we moeten denken aan onze kinderen.'

Ook MR-vicepremier Didier Reynders is geen voorstander van de verlaging van de pensioenleeftijd voor brandweerpersoneel tot 58 jaar. Dat zei hij vrijdagochtend op La Première (RTBF). De regering heeft een hervorming doorgevoerd die erop gericht is de mensen langer te doen werken. Reynders meent dan ook dat men de toepassing van deze regel niet moet uithollen met een teveel aan uitzonderingen.

'Het zou een verkeerd signaal zijn indien er morgen meer uitzonderingen zijn dan toepassingen van de regel', aldus de MR-vicepremier.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig