De wijzigingen aan het pensioenstelsel doen verschillende beroepsgroepen steigeren. Brandweer, cipier en loodsen dreigen alvast met acties.

De drie overheidsvakbonden bij de brandweer dreigen met acties. Zij willen vroeger met pensioen kunnen, maar dat ziet bevoegd minister van Quickenborne (Open VLD) niet zitten.
Officieel gaan brandweermannen met pensioen als ze 60 jaar zijn. Maar veel gemeenten laten hen vroeger vertrekken. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil dat 'regulariseren' en liet al verstaan dat de pensioenleeftijd voor brandweerlui met twee jaar zou kunnen verlaagd worden tot 58, dus tegen de stroom van de huidige hervormingen in.

Dat minister van Pensioenen Van Quickenborne er niets voor voelt om uitzonderingen toe te staan en zelfs geneigd is de leeftijd op te trekken, baart de brandweerlui zorgen. De vakbonden vinden onder meer dat je een 60- of zelfs 62-jarige niet meer op een ladder van 30 meter jaagt. 

'Brandweerman is een zwaar beroep en daarom moet de minister een uitzondering maken', zegt vakbondsman Eric Labourdette (VSOA). De vakbonden wijzen erop dat een brandweerman zware fysieke inspanningen levert en grote risico’s neemt.

Er komen dan ook acties, beloven de bonden. 'Minimaal een betoging aan het kabinet van Van Quickenborne,' zo laten ze weten. Ze willen behandeld worden zoals de politiemensen die wel met pensioen kunnen als ze 58 zijn.

Gevangenissen

In de gevangenissen komt er vanaf vrijdag 17 februari een algemene staking, laat het ACOD weten. Het gevangenispersoneel neemt daarbij ook minister van Justitie Turtelboom in het vizier omdat zij 'het sociaal overleg in verband met de eindeloopbaanproblematiek boycot'.  

Het gevangenispersoneel kan momenteel vanaf 55 jaar op brugpensioen onder bepaalde voorwaarden. Dat zou veranderen met de hervorming. 'We zijn nog niet officieel op de hoogte', zegt Ivan Vandecasteele, federaal secretaris van ACOD AMiO, 'maar het ziet er niet naar uit dat er voor het gevangenispersoneel, in tegenstelling tot de politie of het NMBS-personeel, nog een uitzondering zal gelden.'

De gevangenisvakbonden willen daarom het standpunt van de minister van Justitie kennen. 'We willen weten of ze akkoord is met de uitstapregeling zoals die nu voorligt. Ondanks onze uitdrukkelijke vraag, hebben we nooit antwoord gekregen. Vandaag was er het sectorcomité, maar daar was weer niemand aanwezig die namens de minister kon spreken. Daarom gaan we vanaf 17 februari staken.'

Vandecasteele vindt ook dat Turtelboom ermee rekening moet houden dat de cipiers een zwaar beroep uitoefenen. 'We willen een gelijkaardige uitzonderingsmaatregel als voor de politie.'

Loodsen

Ook bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, dat onder meer de loodsen herbergt, komen er begin volgende week ook mogelijk acties. De stakingsaanzegging over de pensioenhervormingen werd verlengd, aldus het ACOD. De socialistische vakbond vraagt onder meer "het behoud van alle pensioenrechten en regelingen voor het varend en het niet-varend personeel".
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig