Drinkwater bij dubbel zoveel gezinnen afgesloten
Drinkwater bij dubbel zoveel gezinnen afgesloten
Bij 4.497 gezinnen werd vorig jaar het drinkwater afgesloten omdat ze de rekening niet meer konden betalen. Ten opzichte van 2010 gaat het om een verdubbeling, en ten opzichte van 2009 zelfs om een verzesvoudiging.

 Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Michèle Hostekint (SP.A) heeft opgevraagd bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). In totaal werden 19.902 aanvragen tot afsluiting ingediend. In een kwart van de gevallen werd daar ook daadwerkelijk toe overgegaan.

Het grootste deel van de afsluitingen vond plaats in het gebied van de maatschappij Antwerpse Waterwerken, waar 2.761 huishoudens zijn afgesloten. 

'Sinds de invoering van de integrale waterfactuur en de sterk gestegen gemeentelijke saneringsbijdrage is de waterprijs de voorbije jaren spectaculair gestegen', weet Hostekint. 'Volgens sommige bronnen loopt ze vandaag tot vijf keer zo hoog op.'

Hostekint dringt daarom aan op een sociaal tarief voor mensen in moeilijkheden. Net zoals op de energiemarkt zou er ook een statuut beschermde klant kunnen ontwikkeld worden.

“Na de stijging van ons energiefactuur, voedsel en prijzen van verzekeringen, stijgt ook onze waterfactuur. Meer en meer gezinnen voelen dit elke dag. We kunnen niet toleren dat mensen geen toegang hebben tot water. Het is dan ook hoog tijd voor tot structurele beleidsmaatregelen om te voorkomen dat duizenden gezinnen zonder water vallen”, besluit Hostekint.