Hoewel vrouwelijke genitale verminking sinds 2001 strafbaar is in België, neemt het aantal vrouwen dat waarschijnlijk besneden is voortdurend toe. Dat verklaarden de verenigingen vzw Intact en Gams België vrijdag op een persconferentie naar aanleiding van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminkingen (VGV) op 6 februari.

 Onder vrouwelijke genitale verminking verstaan we elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige wegname van de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw of elk ander letsel van de vrouwelijke geslachtsorganen dat om niet-therapeutische is aangebracht.

Uit een eerder rapport bleek dat in België 1.975 meisjes het risico lopen om besneden te worden. Ook wonen er in ons land ongeveer 6.260 vrouwen die zeer waarschijnlijk al besneden zijn. Hun aantal is sterk toegenomen, wat onder andere te maken heeft met het feit dat er de laatste jaren veel vrouwen zijn gemigreerd uit landen waar genitale verminking wordt toegepast.

Tachtig procent van de vrouwen die in België het slachtoffer zijn van VGV komt uit dezelfde tien Afrikaanse landen. Het gaat onder andere om Guinee, Somalië, Egypte, Nigeria en Ivoorkust. De problematiek laat zich het zwaarst voelen in het Vlaams Gewest, waar 3.550 meisjes en vrouwen besneden zijn of het risico lopen op besnijdenis. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest volgen met respectievelijk 3.037 en 1.648 slachtoffers.

Er werd de afgelopen jaren al heel wat vooruitgang geboekt, maar de realiteit op het terrein blijft schrijnend, zeggen de organisaties. Ze vragen dat alle mensen die beroepshalve in contact komen met slachtoffers adequaat opgeleid worden op vlak van preventie en opvang. Daarnaast moeten de verschillende beleidsniveaus het eens worden over multisectorale richtlijnen en moeten binnen elke betrokken sector opgeleide referentiepersonen worden aangeduid.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig