Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block heeft donderdag in de plenaire Senaat in antwoord op een mondelinge vraag van Dalila Douifi (sp.a) erkend dat het beheer van de opvangplaatsen door Fedasil verbeterd kan worden. Door een automatisering van het beheer vermindert de werklast en kan de doorstroming tussen de verschillende fases van de opvang geoptimaliseerd worden.

  Volgens Douifi staan er door de problemen bij de dispatching van Fedasil in Vlaanderen alleen al 100 gesubsidieerde plaatsen leeg. Dat terwijl er steeds meer openbare middelen naar Fedasil en de partners zoals de LOI (lokale opvanginitiatieven en ngo's) vloeien. Ze pleitte voor de modernisering en informatisering van de dispatching.

Maggie De Block wees erop dat de dispatching 6.000 bewegingen per week verwerkt. Er wordt gestreefd naar een 100% bezetting van de beschikbare plaatsen. In de collectieve structuren wordt een invulling van 97 tot 99% bereikt, in de individuele structuren zelfs meer dan 99%. Ze verwees naar haar beleidsplan waarin structurele verbeteringen worden aangekondigd. De automatisering van het beheer van de opvangplaatsen kan de administratieve werklast verminderen. Werken met faxtoestellen is niet meer van deze tijd.

Ook de doorstroming moet voor de staatssecretaris geoptimaliseerd worden. Door de enorme groei van het aantal asielzoekers de voorbije jaren is het systeem een beetje achterop geraakt, aldus De Block. Ze wees er nog op dat asielzoekers enkele dagen bedenktijd hebben om te beslissen of ze in een LOI willen stappen.