Embargo op Iraanse olie baart Vlaamse organisaties zorgen
Momenteel is de Duitse bondskanslier Merkel in China om steun te vragen van China tegen het Iraanse kernprogramma. Foto: EPA
De middenveldorganisaties 11.11.11., ACW, Broederlijk Delen, FOS en Pax Christi Vlaanderen maken zich zorgen over de economische sancties tegen Iran, zoals het embargo op Iraanse olie dat de Europese Unie op 23 januari 2012 bekrachtigde. 'Het gespannen klimaat in de regio en de gevoeligheid van de globale economie voor een stijging van de olieprijzen maken van deze sancties een gevaarlijke gok', luidt het donderdag in een persbericht.

 De economische sancties die zowel de EU als de VS uitvaardigden, moeten het Iraanse regime er toe dwingen om de onderhandelingen over het nucleaire programma te hervatten. 'Hoewel het geen twijfel lijdt dat de sancties de Iraanse economie hard zullen treffen, is niet gegarandeerd dat ze zullen leiden tot een opschorting van het nucleaire programma', menen de organisaties.

Volgens hen is de kans groot dat de hardliners binnen het regime de economische sancties als een Westerse daad van agressie zullen beschouwen, waar Iran zich tegen moet wapenen. De organisaties vergelijken de maatregelen tegen Iran met de economische boycot tegen Irak in de jaren 90. Toenmalig regeringshoofd Saddam Hoessein weigerde jarenlang om het Iraakse wapenprogramma openbaar te maken, ondanks de zware economische sancties. 'Het embargo miste zo zijn doel en de sancties veroorzaakten een humanitaire catastrofe bij de Iraakse bevolking.'

 Volgens de organisaties vielen toen naar schatting 200.000 slachtoffers. Ze menen dat een dergelijk scenario ook in Iran mogelijk is, waardoor de verantwoordelijkheid van het leed van de Iraanse bevolking bij het Westen gelegd kan worden.

Patstelling

De organisaties vragen de Belgische regering en de Europese Unie om via diplomatieke middelen uit de patstelling te raken. Daarvoor is het cruciaal dat Iran met het Internationaal Atoomagentschap IAEA meewerkt. In ruil daarvoor moet het land onder meer uit het internationale isolement gehaald worden en veiligheidsgaranties krijgen.

Voorts willen de organisaties dat Teheran het recht op de verrijking van uranium voor vreedzame doeleinden krijgt, 'in regel met het Non-Proliferatieverdrag'. Ook moet de Europese Unie een coherenter beleid uitwerken voor de veiligheidsproblematiek in het Midden-Oosten. 'Het gedoogbeleid tegenover het kernwapenprogramma van Israël, dat als een van de weinige landen ter wereld het Non-Proliferatieverdrag weigert te ondertekenen, is problematisch.' Als enige fundamentele oplossing schuiven de organisaties een kernwapenvrije zone (NWVZ) in het Midden-Oosten naar voor.

Tot slot vragen de organisaties zich af waarom Europese staten, ook binnen de Navo, vasthangen aan kernwapens, waarvan het gebruik de facto strijdig is met het internationaal recht.