'Langer werken impliceert andere manier van werken'
Foto: jimmy kets
'Om mensen te overtuigen langer te werken moeten we onder meer de manier waarop we het werk organiseren zeer grondig wijzigen.' Dat heeft voormalig sp.a-politicus Frank Vandenbroucke, vandaag hoogleraar aan de KU Leuven, donderdag gezegd tijdens de uitreiking van eredoctoraten aan de Leuvense alma mater. Deze stonden dit jaar in het teken van ouder worden.

Om de pensioenen op een gerechtvaardigde manier betaalbaar te houden en er de jongere generatie niet te laten voor opdraaien is dat het essentieel dat we langer gaan werken. 'Iedereen moet voldoende kilometers op de teller hebben en wie bijvoorbeeld later aan de slag ging omwille van studies moet ook langer blijven werken', aldus Vandenbroucke. Er moet hierbij wel een onderscheid gemaakt worden tussen lichte en zware beroepen.

Ook de manier waarop we het werk organiseren en beleven moet grondig veranderen. 'Voor velen is het pensioen het begin van vrijheid. Eindelijk kan men bezig zijn met een eigen project en niet het project van een andere slaafs uitvoeren.'Dit laatste moet volgens Vandenbroucke veranderen 'Ik bijvoorbeeld behoor tot de groep politici en academici die nooit echt gewerkt heeft. Ons werk was steeds een vorm van zelfexpressie die we natuurlijk tot ons 85e willen volhouden', aldus Vandenbroucke.

Om de stijgende kost van de vergrijzing op te vangen pleit de nieuwe Leuvense eredoctor John Myles, een van gelauwerden, ervoor om deze evenwichtig te verdelen over de generaties. Zowel de actieve burgers als gepensioneerden moeten hiertoe dus hun steentje bijdragen 'waardoor de levensstandaarden van ouderen en jongeren samen veranderen.'