Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vraag om de verstrengde wet op de gezinshereniging te schorsen.

Sinds eind september 2011 zijn de strengere regels rond gezinshereniging van kracht. Bij het Grondwettelijk Hof liepen daarover drie vorderingen binnen om de wet te schorsen. Maar het Hof gaat daar niet op in.

Volgens het Hof kunnen de indieners niet aantonen dat ze een 'moeilijk te herstellen nadeel'ondervinden door de wet. Binnen enkele maanden spreekt het Hof zich uit over een beroep tot vernietiging van de wet.

Strenger

Belgen en niet-Europeanen die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120 procent van het leefloon) beschikken. Daarnaast kunnen meerderjarige (genaturaliseerde) Belgen hun ouders of grootouders niet meer laten overkomen. 

Tegen die laatste bepaling waren enkele ouders (uit Iran, Marokko en Kosovo) naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Maar volgens het Hof konden ze niet aantonen dat ze 'een moeilijk te herstellen ernstig nadeel' ondervonden door de nieuwe regels. Dat is voor het Hof een van de vereisten om in te gaan op een verzoek tot schorsing.

Vernietiging

Tegen de strengere gezinsherenigingswet is ook een beroep tot vernietiging ingediend. Verwacht wordt dat het Hof daarover binnen enkele maanden een uitspraak doet.

Als de wet dan zou vernietigd worden, treedt de vroegere wet opnieuw in werking en dan zouden de bovenvermelde indieners opnieuw een procedure voor gezinshereniging kunnen opstarten, luidt het.

N-VA-kamerlid Theo Francken, een van de architecten van de wet, reageert tevreden op het arrest. 'Dit is een eerste en belangrijke stap', zegt hij. Volgens Francken is het arrest ook een eerste antwoord op de kritiek van 'verzameld links'. 'Zij hebben altijd gezegd dat de wet ongrondwettelijk was.'

In 2010 kwamen zo'n 41.000 mensen via gezinshereniging ons land binnen.