De Gentse correctionele rechtbank heeft donderdag uitspraak gedaan in een tiental zaken rond het bezit van verboden wapens, die twee weken geleden tijdens een themazitting behandeld werden. De beklaagden kregen voornamelijk werkstraffen en geldboetes opgelegd.

 Het Gentse parket hanteert sinds maart vorig jaar een nultolerantie met betrekking tot verboden wapendracht. De correctionele rechtbank behandelde op 19 januari achttien zaken met telkens één verdachte. Door de overtreders samen voor de rechter te brengen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet. Het ging hoofdzakelijk om het dragen van messen, boksbeugels en vuurwapens.

Een deel van de verdachten daagde niet op voor het proces. De beklaagden die verstek lieten, werden bestraft met geldboetes die oplopen tot 1.100 euro effectief. Voor de andere verdachten sprak de strafrechter werkstraffen en lichtere geldboetes uit, tussen 550 euro en 825 euro.

'Het dragen en bezit van wapens is in onze vreedzame samenleving strikt aan banden gelegd. De naleving van deze wetgeving verdient maatschappelijke aandacht, gelet op het potentieel gevaarlijk karakter van wapens', stelde de rechtbank.

Op 8 maart plant de correctionele rechtbank opnieuw een themazitting rond wapens.