Chiro niet gewonnen voor allochtone jeugdbeweging
Foto: © Joris Herpol
Chirojeugd Vlaanderen heeft het idee voor een aparte jeugdbeweging voor allochtone jongeren verworpen. De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen 'kan zich wel vinden' in het idee van Vlaams minister Pascal Smet om een jeugdbeweging voor allochtone jongeren op te richten.

De Chiro vindt dat er in de plaats meer ruimte moet gecreëerd worden binnen bestaande jeugdbewegingen die daarbij meer moeten openstaan voor allochtone jongeren. ‘We moeten ons blijven inspannen voor een multiculturele maatschappij waarin we echt samenleven’, zegt directeur van Chirojeugd Vlaanderen Hans Bouwen.

‘Stadswerkingen in Brussel, Gent en Antwerpen tonen aan dat het goed mogelijk is om ook allochtone jongeren aan te trekken’, vervolgt hij. ‘ Alleen is er meer nood aan structurele middelen om Chirogroepen te begeleiden.’

Scouts-en gidsen

De leiding van de grootste scouts- en gidsenbeweging kan zich wel vinden in het idee. Ze meent wel dat de jeugdbewegingen 'opbouwend' moeten samenwerken met dergelijke nieuwe projecten en open moeten blijven staan voor diversiteit. Toch moet de diversiteitskwestie niet alleen op de schouders van de jeugdbewegingen vallen, luidt het.

De Raad van Europa stelde in een doorlichting vast dat het reguliere jeugdwerk in Vlaanderen er niet in slaagt Vlaamse en migrantenjongeren samen te brengen. De vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen 'erkent en herkent deze problematiek'.

'Men mag echter niet eisen dat zij een mate van diversiteit verwezenlijken die ook overal elders in onze samenleving moeilijk haalbaar blijkt', voegt Scouts en Gidsen Vlaanderen eraan toe. 'Het zal een opdracht zijn om binnen de koepel van klassieke jeugdbewegingen samen met allochtone initiatieven te zoeken naar een gelijkwaardig, integrerend model.'


 

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig