Elio Di Rupo: 'Overheidsfinanciën vertragen realisatie doelstellingen diplomatie'
Foto: reuters
Het strenge budgettaire kader van de overheid kan de realisatie van de doelstellingen van de diplomatie vertragen. Dat verklaarde premier Di Rupo (PS) donderdag in een speech voor de Belgische ambassadeurs. Di Rupo beloofde echter dat de engagementen behouden blijven.

De  vier hoofddoelstellingen van de diplomatie zijn volgens Di Rupo de verdediging van de rechten van de mens, het wereldwijd uitdragen van democratie en goed bestuur, en de economische diplomatie. Dat stelde hij donderdag in een bij het afsluiten van de diplomatieke contactdagen in Brussel.

'Omwille van de economische crisis moeten we bezorgd zijn om onze competitiviteit', stelde Di Rupo. De moeilijke begrotingssituatie zal volgens de premier 'een vertaling in de tijd' hebben voor het realiseren van de diplomatieke doelen.

'We moeten een beetje kunnen uitstellen, de tijd die we nodig hebben om onze publieke financiën weer op orde te brengen', aldus Di Rupo. 'echter zonder aan de engagementen te verzaken.'

Di Rupo vroeg de diplomaten ten slotte om overal in de wereld de kandidatuur van de stad Luik te verdedigen voor de organisatie van de wereldtentoonstelling in 2017.