De Coninck: 'Zo veel mogelijk werknemers weer aan job helpen'
Federaal minister van Werk Monica De coninck (sp.a). Foto: © WKB
Net als haar collega op Vlaams niveau vindt ook federaal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) de grote golf ontslagen bij staaldraadproducent Bekaert 'zorgwekkend'. Zij wil samen met het Vlaamse gewest bekijken hoe 'zoveel mogelijk werknemers zo snel mogelijk elders tewerkgesteld kunnen worden', zo stelt de sp.a-minister donderdag in een persbericht. Eerder lieten ook al Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister-president Kris Peeters gelijkaardige reacties optekenen.

 De Coninck hamert erop dat alle stappen in het kader van de wet-Renault nu gevolgd worden. Zij wil ook dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de betrokken werknemers. 'Ik nodig de directie uit een actieve rol te spelen om oplossingen te bedenken waardoor het aantal aangekondigde ontslagen nog verkleind kan worden', luidt het.

 
De Coninck pleit voor een maximale hertewerkstelling van de getroffen werknemers. 'Deze werknemers beschikken namelijk over een belangrijke expertise in hun domein, die andere bedrijven in ons land enkel ten goede kunnen komen', aldus De Coninck.
 
Muyters: 'streven naar maximale hertewerkstelling'
 
Minister Muyters zegt dat hij het banenverlies, waarvan hij donderdagochtend op de hoogte werd gebracht door Bekaert-topman Bert De Graeve, betreurt. Hij zal eerst de ruimte laten voor het sociaal overleg bij het bedrijf, maar zal nadien 'alle Vlaamse diensten inzetten voor een maximale hertewerkstelling en heroriëntering van de getroffen werknemers'. 

 Muyters wijst erop dat het vaak gaat om technisch, goed geschoold personeel. Ook de Vlaams minister-president had er al op gewezen dat er een grote vraag is naar technische profielen in Vlaanderen.

Peeters: 'Het gaat niet om delokalisatie. Bekaert heeft te maken met een wijziging in de vraag naar specifieke producten'

Omdat Bekaert zijn activiteiten in België herschikt, heeft het de intentie 600 banen te schrappen. Minister-president Peeters, die donderdagochtend al contact had met Bekaert-CEO Bert De Graeve, wijst erop dat het niet om een delokalisatie gaat maar dat het bedrijf 'te maken heeft met een forse wijziging in de vraag naar specifieke producten'.

Voor Peeters bewijst dit dat het noodzakelijk is dat het ’Nieuw industrieel beleid’ van de Vlaamse regering moet worden doorgezet. Dat is een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen 'waarbij de transformatie van de economie noodzakelijk en wenselijk is'.

'Fabrieken van de toekomst'

Die transformatie betekent, aldus Peeters, dat de aandacht moet gaan naar nieuwe en vernieuwende markten. Ook moeten er 'fabrieken van de toekomst' komen, die lead plants moeten worden in het Vlaamse clusterbeleid.
 
'Door deze manier van werken moet er een constante innovatiebeweging ontstaan die er permanent voor zorgt dat verdwijnende industriële activiteiten of markten worden vervangen door nieuwe innovatieve activiteiten', zegt Peeters. 'Dit moet zorgen voor een toename van de werkgelegenheid in de industrie in Vlaanderen en voor een verderzetting van de productiviteitsgroei van onze economie.'