Slechts 1 op 3 jeugdsportclubs werkt aan sportmedische keuring’
Foto: NDM
Het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven heeft aangetoond dat slechts 1 op 3 jeugdsportclubs concrete acties onderneemt rond sportmedische keuring. De resultaten werden gepubliceerd in de Campuskrant, het tijdschrift van de KU Leuven.Frappant is dat er bij 42 procent van de jeugdclubs zelfs niets betreffende dit thema in het beleidsplan staat.

De Humane Kinesiologie van het Departement Bewegingswetenschappen kreeg van de overheid de opdracht om na te gaan hoeveel aandacht ‘ethisch verantwoord sporten’ krijgt in jeugdsportclubs. Uit een onderzoek bij 150 organisaties in Vlaanderen bleek verder dat negentig procent ethisch en medisch verantwoord sporten belangrijk vindt en zestig procent daar meer werk wil van maken in de toekomst. ‘Iedereen screenen op hartfalen is overdreven’, zegt professor Jan Seghers. ‘Preventieve screening en gericht doorsturen is wel haalbaar.’

Het is wel duidelijk dat preventief denken nog niet ingeburgerd is. Het ethisch thema is wel populair bij de clubs. ‘Verplicht handschudden na de wedstrijd en het uitrijken van een fairplayprijs, kunnen we alleen maar toejuichen’, vervolgt professor Jan Seghers. Bij dopinggebruik, pestgedrag en ongewenst seksueel gedrag ontbreekt het de clubs soms aan kennis en ondersteuning. ‘Je mag niet vergeten dat de meeste jeugdclubs hoofdzakelijk met vrijwilligers werken. ‘Er is met andere woorden nood aan inhoudelijke ondersteuning van de overheid en van de federaties’, besluit Jan Seghers.

Link om zelf sportmedische keuring te testen: http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/keuring/index.htm