Binnen de Nationale Arbeidsraad is een compromis bereikt over een betere bescherming van uitzendarbeid. Dat stelt CD&V-kamerlid Stefaan Vercamer, samen met zijn partijgenote Nahima Lanjri auteur van een wetsvoorstel terzake, maandag.

Het akkoord moet zorgen voor een betere bescherming van tienduizenden uitzendkrachten en voorziet een nieuw motief 'instroom' voor uitzendwerk, dat een hefboom kan zijn voor de creatie van volwaardige nieuwe jobs, luidt het.

Het compromis dat de sociale partners bereikten, voorziet volgens Vercamer dat de informatie en controle op uitzendarbeid verbetert. Dagcontracten worden verboden tenzij bewezen kan worden dat ze noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid van de sector.

Voorts wordt het op termijn onmogelijk om uitzendcontracten te ondertekenen tot 48 uur na indiensttreding. Dat gebeurt door de invoering van een elektronische aanmelding bij de Sociale Zekerheid, waardoor de kans op fraude aanzienlijk verminderd wordt.

Definitieve aanwerving

Voorts maakt de Nationale Arbeidsraad het mogelijk dat uitzendarbeid leidt tot een definitieve aanwerving. Vercamer en Lanjri spreken van het vierde motief, 'instroom':

'Tot nu toe mocht uitzendarbeid enkel ingezet worden voor de vervanging van vaste werknemers, om te voldoen aan een tijdelijke vermeerdering van werk of voor de uitvoering van een uitzonderlijke opdracht. In de praktijk werd uitzendarbeid al vaak gebruikt om nieuwe krachten te zoeken en binnenkort zal deze procedure dus ook wettelijk geregeld worden.'

Vercamer verwacht dat de nieuwe regeling omtrent informatie en controle, dagcontracten en motief instroom een feit zal zijn tegen 1 juli 2012. De afschaffing van de 48-urenregeling en de elektronische arbeidsovereenkomst zou in 2014 van kracht worden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig