Tommelein hekelt kritiek Siegfried Bracke
Foto: Dominique Jauquet
Open Vld-senator Bart Tommelein is het niet eens met de kritiek van Siegfried Bracke (N-VA) op staatssecretaris John Crombez van SP.A.

Hij wil via de nutsbedrijven domiciliefraude bestrijden en nagaan of er in bijvoorbeeld een sociale woning niet meer mensen wonen dan er officieel staan opgegeven. Bracke verwijt Crombez "ideologische verdwazing". "Bracke slaat de bal mis", repliceert Tommelein.

In een opiniestuk in De Morgen en een bijdrage op zijn blog trek Bracke hard van leer tegen Crombez, die hij de "Soeslov van Oostende" noemt. "Ik vraag me af waar (bijvoorbeeld) Eandis, tenzij in strafonderzoeken, het recht vandaan haalt om de privacy van potentieel iedereen te schenden." Het plan van Crombez is "een vorm van socialisme die me absoluut niet zint, waarvan ik zelfs bang word", zegt Bracke.

Bart Tommelein, wiens partij met SP.A in de federale regering zit, neemt de verdediging van Crombez op zich. "Mochten de controlediensten beschikken over het gas- en elektriciteitsgebruik van uitkeringsgerechtigden kunnen zij veel gerichter te werk gaan en enkel die mensen controleren waar de knipperlichten op rood staan. Momenteel kan men domiciliefraude enkel vaststellen door systematisch huisbezoeken uit te voeren."

En dat, zegt Tommelein, "schendt de privacy juist veel meer". Hij herinnert eraan dat Bracke in Gent zelf inspecteurs over de vloer heeft gekregen die zijn onderbroeken wilden zien.
Omdat de aanpak van domiciliefraude via controle op het elektriciteits- en gasverbruik net een maatregel van goed bestuur is, vindt Tommelein dat ook Vlaanderen gebaat zou zijn met zulke controlemechanismen.

Als Vlaams parlementslid bereidt hij daarom een voorstel van decreet voor om in Vlaanderen "paal en perk te stellen aan de domiciliefraude binnen de sociale huisvesting".