Bracke in de bres voor de privacy
Foto: dba
Siegfried Bracke stelt zich hardop vragen bij één van de anti-fraudemaatregelen van de regering. Die wil domiciliefraude aanpakken door de nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit) in te schakelen. 'Het geeft mij een onaangenaam gevoel dat, telkens ik de kraan opendraai, iemand kan meekijken.'

De gezinssamenstelling bepaalt bij sommige uitkeringen hoe hoog die uitkering is. Daarom wordt daar soms over gelogen en daarom wil de regering onder meer via de gas-, elektriciteits- of waterrekening kijken hoeveel mensen er echt in een bepaald huis wonen.

Siegfried Bracke (N-VA) ziet dat niet ziten, zo schrijft hij in een opiniestuk in De Morgen en vertelde hij op Radio 1.

Fraude moet men aanpakken, stelt hij. Maar dit doet hem te veel denken aan Big Brother. 'De overheid moeit zich niet in huis, tenzij er (vanzelfsprekend) strafbare feiten gebeuren.'

Overigens betwijfelt Bracke of het systeem werkt. Gaat de Low Impact Man met zijn zuinige levensstijl nu verdacht worden van domiciliefraude?

Bracke vraagt het parlement de wetteksten over deze maatregel, als ze straks in het parlement worden neergelegd, heel goed na te vlooien. 'We dreigen immers naar een samenleving af te glijden waarin iedereen per definitie verdacht is.'

Bracke zei op Radio 1 dat zijn standpunt niet politiek is ingegeven (als oppositie tegen de regering) maar dat het hem om de democratie gaat. Maar daarnaast laat hij in zijn opiniestuk niet na een tikje te geven aan Open VLD.

Hij vraagt zich af waarom de liberale partij niet beter de liberale waarden (het recht op privacy) beschermt en meestapt in dit verhaal. 'Quickie (minister Van Quickenborne, red) zal het weinig uitmaken: hij is aan zijn achtste of negende jaar ministerschap toe, hij heeft altijd geweten aan welke kant de wind zat.'

Overigens vroeg Radio 1 ook de privacycommissie om een reactie. Dat het nakijken van de facturen van de nutsbedrijven een inbreuk is op het privé-leven staat buiten kijf. Maar de overheid kan natuurlijk om vele, goede redenen binnendringen in het privé-leven.

Volgens de commissie is het dus heel belangrijk dat er een goede wettelijke basis wordt geschreven voor deze maatregelen. Of het nakijken van de facturen van gas, elektriciteit of water de overheid zo veel zal bijbrengen, betwijfelt de commissie wel wat.