Unizo dreigt met rechtszaken
Karel Van Eetvelt (Unizo) Foto: bdw
Ondernemersorganisatie Unizo dreigt met rechtszaken indien er bij de nationale staking van maandag zaken gebeuren zoals het afzetten van bedrijventerreinen of vliegende stakingsposten. Dat zegt topman Karel Van Eetvelt.

 'We zullen toezien op het recht op werken, en daar juridisch op reageren als dit wordt overtreden', stelt Van Eetvelt. Hij verwijst naar het afzetten van bedrijven- en industrieterreinen of het inzetten van vliegende stakingsposten door vakbonden. Als dat gebeurt zal Unizo een deurwaarder inschakelen en desnoods een kortgeding inspannen.

Volgens Van Eetvelt probeert de top van de vakbonden wel dergelijke misbruiken onder controle te krijgen. Unizo hoopt dat bij misbruiken ook de regering zal optreden.
Unizo betreurt natuurlijk de staking. Binnen een aantal bedrijven zal de ondernemersorganisatie overleg organiseren tussen personeel en directie, zodat daarover kan worden gediscussieerd.

Uit een peiling bij 500 kmo's door Unizo blijkt dat slechts 1 procent van het personeel aan de staking deelneemt, terwijl de staking wel voor 45 procent van het personeel hinder veroorzaakt. Dat is vooral een gevolg van de staking bij het openbaar vervoer. Drie procent van de ondernemers heeft begrip voor de staking, 81 procent heeft begrip voor de kopzorgen van hun personeel.