OVERZICHT. Wat zult u maandag merken van de staking?
Foto: rr
Het is nog onduidelijk welke invloed de staking maandag heeft op de VRT-programma's. Overleg tussen de directie en de bonden leverde niets op. In andere sectoren is er al meer duidelijkheid over de stakingsdag.

MEDIA 

Bij de VRT zijn de bonden en de directie er donderdag niet in geslaagd om afspraken te maken rond de programmatie van maandag, de stakingsdag. Er is ook geen overleg meer gepland vóór maandag, aldus de woordvoerster van de omroep.

Dat betekent dat het erg onduidelijk is hoe groot de invloed van de staking zal zijn op de radio- en tv-programma's. De directie roept alvast op tot wederzijds begrip. Wie wil staken, staakt. Maar de vakbonden wordt gevraagd de werkwilligen niet tegen te houden.

Het volstaat natuurlijk dat hier en daar een medewerker, die een cruciale rol heeft, meestaakt om programma's van antenne te houden.

Wat wel zeker doorgaat zijn de nieuwsuitzendingen. De journalistenvakbond heeft de journalisten van radio, tv en de schrijvende pers opgeroepen om 'gewoon hun werk te doen'. Een staking die niet in de media komt, is immers geen staking.

LUCHTVAART

De luchthaven van Charleroi laat weten dat sluiting onvermijdelijk is omdat het personeel de toegang tot het gebouw zal afsluiten. De getroffen passagiers krijgen de raad om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

De vakbonden proberen ook op de luchthaven Brussels Airport militanten zoveel mogelijk te mobiliseren. Het ziet er in elk geval naar uit dat er stevige hinder zal zijn.

OPENBAAR VERVOER

De verschillende openbaarvervoermaatschappijen in ons land verwachten dat de dienstregeling  vanaf zondagavond 22 uur 'ernstig verstoord zal zijn' in heel het land. De Lijn verwacht dat de hinder vergelijkbaar zal zijn met die ten gevolge van de staking in de openbare sector op 22 december. Toen reden geen treinen en amper trams en bussen.

 Voor informatie over de dienstverlening kunnen reizigers maandag terecht bij de informatiekanalen van de verschillende vervoersmaatschappijen: De Lijn (www.delijn.be), MIVB (www.mivb.be en 070/23.20.00), NMBS (www.nmbs.be) en TEC (www.infotec.be).

Ook de Thalys (www.thalys.com) rijdt niet uit maandag. Treinen uit Parijs en Amsterdam zullen zondagavond al niet meer uitrijden, of Brussel-Zuid als eindbestemmnig hebben. Thalys waarschuwt ook voor een verhoogd risico op verstoringen daags na de staking.

INDUSTRIE

Het lijkt erop dat vooral bedrijven waar traditioneel een sterke actiebereidheid is ook aan deze algemene staking zullen deelnemen. Dat zou alvast bij Bekaert, Picanol en Volvo Cars Gent het geval zijn. Voor bij metaal- en chemiebedrijven is er veel steun voor de acties.

Het lijkt erop dat de vakbonden ook mobiele stakingsposten zullen inschakelen. Die kunnen dan de toegang tot volledige bedrijventerreinen afsluiten.

TRANSPORT

De vakbonden van de logistieke sector hebben zich aangesloten bij de actie. Daardoor zal het wegvervoer voor een deel stilvallen. In de havens valt ook een forse daling van de werkzaamheden te verwachten. De bonden hebben de truckers wel gevraagd geen kruispunten te bezetten.

ONDERWIJS

 Bij de staking in december bleef 2,3 procent van de leerkrachten thuis. Dit keer verwachten de vakbonden een sterkere deelname. Daardoor zal een deel van de lessen wegvallen. Maar scholen moeten in elk geval opvang voorzien voor de leerlingen.

De stad Antwerpen meldde dat daar de helft van de basisscholen zullen gesloten blijven, in het buitengewoon stedelijk onderwijs staakt een derde van de medewerkers. Ook in het secundair onderwijs zou een op drie werkkrachten wegblijven. 26 van de 36 stedelijke kinderdagverblijven zullen ten slotte de deuren sluiten.

Aan de universiteiten vinden momenteel examens plaats. Die gaan gewoon door. Studenten die door de staking moeilijk ter plekke raken, zetten in het hele land solidariteitsacties op om bij elkaar te blijven overnachten. In Gent stellen de universiteit en een aantal hotels slaapplaatsen ter beschikking.

SOCIALE SECTOR

In ziekenhuizen wordt zoveel mogelijk overgeschakeld op een weekendregime. Er zullen minder verpleegkundigen aanwezig zijn.

De Vlaamse koepelorganisatie Zorgnet Vlaanderen liet vrijdag weten dat de meerderheid van het zorgpersoneel kiest voor de patiënt. In algemene ziekenhuizen zou gestaakt worden maar naar schatting gaat meer dan 90 procent van het personeel gewoon aan het werk. In woonzorgcentra zal dat percentage nog dichter bij de 100 procent aanleunen.

OVERHEID

 De ambtenarenbonden schaarden zich ook deze keer achter de stakingsoproep. Een heleboel overheidsdiensten zal gesloten blijven. Ook de postbedeling, op 22 december ging die bijna zonder problemen wel door.

DIENSTEN

Ook in warenhuizen en banken wordt verwacht dat een deel van de werknemers uit protest niet komt opdagen. Maar de kans dat consumenten aan een gesloten deur staan, is klein.

Verder wordt er ook grote hinder verwacht bij de dienstverlening van Net Brussel in het Brusselse gewest. Aan de Brusselaars bij wie de huisvuilophaling op maandag valt, wordt gevraagd om hun zakken maandag 30 januari niet buiten te plaatsen.

Ook bij de ophaling van grof huisvuil aan huis en bij de actie 'de weken van ’t grof huisvuil' wordt hinder verwacht. Dat meldt Net Brussel vrijdag in een persbericht.

Voor de witte ophaalzakken is de eerstvolgende ophaling gepland op donderdag 2 februari en op maandag 6 februari voor de blauwe en gele zakken. De directie verontschuldigt zich voor de ongemakken.

In Antwerpen raadt het stadsbestuur aan om het wekelijkse afval tot een volgende ophaling te bewaren, omdat er bij de huisvuilophaling allicht een minimale dienstverlening zal zijn. Ook de containerparken zijn daar gesloten.