Niet iedereen gaat akkoord met de staking van maandag 30 januari. Net zoals bij de vorige staking daags voor kerstavond, geven mensen op verschillende manieren uiting aan hun ongenoegen over de geplande syndicale actie maandag. Zo ook student Nick Roskams, die op de netwerksite Facebook een antwoord heeft geformuleerd op de open brief van Rudy De Leeuw (ABVV).

Roskams, die actief is bij de internationale organisatie 'Students for Liberty' en op eigen initiatief in naam van alle jongeren spreekt die de brief willen ondertekenen op Facebook, wil met dit initiatief aantonen dat de jongere generatie niet volledig achter de stakingsactie staat, en dat de vakbonden niet altijd de belangen van de jongeren behartigen. Volgens hem is het duidelijk dat als de structuren willen overleven, ze moeten veranderen.

Het vastklampen aan het verleden heeft volgens Roskams nog nooit veel positieve resultaten opgeleverd. 'Dat geldt voor de sociale zekerheid en dat geldt, volgens ons, ook voor de vakbonden. Want in hun huidige vorm zijn zij vaak een struikelblok voor de jongere generaties die evenveel recht hebben op economisch zelfbeschikking als de generatie waarvan wij met plezier het werk overnemen'.

'Uw strijd, niet noodzakelijk de onze'

De jongeren kunnen zich moeilijk akkoord verklaren met bepaalde standpunten die Rudy De Leeuw inneemt tegenover de jongere generatie. Het gaat om 'uw strijd, niet noodzakelijk de onze', stelt de auteur met klem. 'U zegt te strijden voor onze toekomst, maar u verzet zich tegen elke maatregel die kan helpen deze toekomst te verzekeren.'

In de open brief wordt opgemerkt dat 'de sociale zekerheid in het verleden excessen gekend heeft die op zijn minst bedenkelijk waren.' Volgens de jongeren is er vandaag gelukkig een 'toenemende sense of urgency'. 

Ze vinden het echter jammer dat iedere poging om het debat te openen rond deze problematiek door de vakbonden wordt gefnuikt  met: 'Verworven rechten. Afblijven!' Respect voor de oudere generaties is nodig, aldus de auteur, en de brief heeft allerminst de bedoeling om een generatieconflict uit te lokken. 'Maar als er geen rationalisering komt van het ganse sociale zekerheidssysteem dan worden uw verworven rechten onze geërfde lasten.'

'We willen zelf de keuze'

De jongeren begrijpen niet dat de vakbonden kiezen voor een staking. 'Een staking die, zoals u zelf zegt, degenen treft die er niet eens door geviseerd worden. Sterker nog: de staking raakt hen wiens toekomst in de balans hangt als er geen hervormingen worden doorgevoerd.'

De briefschrijver wil dat de jongeren zelf kunnen kiezen en behandeld worden als volwaardige gesprekpartners in plaats van personen waartegen bijtijds verantwoording moet worden afgelegd. 'Wij hebben het recht om onze eigen keuzes te maken en lopen niet graag in een karkas dat onze voorgangers hebben opgelegd. Verbondenheid en solidariteit, ja; maar een blinde aanvaarding? Nee, bedankt.'

Lees hier het volledige antwoord van Nick Roskams op de open brief van vakbondsleider Rudy De Leeuw (ABVV).