Muyters: 'Medewerker maakte beoordelingsfout over begroting'
Foto: belga
Vlaams begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) ontkende vanmiddag in het Vlaamse parlement dat hij informatie zou hebben achtergehouden over de begrotingstoestand. Volgens Muyters ging het om een 'verkeerde beoordeling van een medewerker'.

Een door ex-N-VA-medewerker Bas Luyten gelekte mail van een kabinetsmedewerker bracht Muyters vorige week in verlegenheid. De mail liet verstaan dat Muyters informatie had achtergehouden over het verwachte begrotingstekort in 2009.

1,2 miljard

Het tekort was geraamd op 1 miljard euro, maar tegen eind december bleek dat te zijn opgelopen tot 1,2 miljard euro. Muyters had op 16 december in het parlement gezegd dat hij nog geen indicaties had dat het tekort groter zou zijn dan geraamd. LDD-fractieleider Lode Vereeck wou hierover dinsdag uitleg in de commissie.

Muyters ontkent vanmiddag in de commissie Financiën dat hij informatie achterhield en zegt dat het extra tekort onverwacht kwam. 'Het zou onverstandig zijn op 16 december te zeggen dat ik geen indicaties heb van een groter tekort als ik weet dat ik er niet ga geraken', zei Muyters.

Inschattingsfout

'Het monitoringsrapport van december gaf geen indicatie voor een afwijking van de uitgaves aan', verdedigde Muyters zich. Hij had het over een inschattingsfout. 'Mijn medewerker heeft een verkeerde beoordeling gemaakt.'

LDD'er Lode Vereeck was erg scherp voor de uitleg van Muyters. 'Het is gemakkelijk om de fout in de schoenen van een medewerker te steken', sneerde hij.

Motie van wantrouwen

De oppositiepartijen Open VLD, LDD, Groen! en Vlaams Belang hebben een motie van wantrouwen tegen Muyters ingediend. SP.A en CD&V geloven de minister op zijn woord.

Woensdag stemt de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de motie van wantrouwen tegen de minister, maar die wordt zo goed als zeker weggestemd. 'De smoking gun is ontploft', besloot commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) aan het einde van de zitting.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig