Zwarte Zaterdag in South Carolina
Newt Gingrich won de Republikeinse voorverkiezingen in het zeer conservatieve South Carolina met een flinke voorsprong. Tien dagen geleden, vlak na de stembusdag in New Hampshire, lag Mitt Romney nog tien procentpunten voor in de peilingen. Die voorsprong begon te krimpen na het eerste debat in South Carolina een week geleden.

Uit de exitpolls bleek dat een grote groep kiezers pas op het laatste nippertje haar keuze maakte en dat deze groep overwegend voor Gingrich koos.

Gingrich wierp zich zeer nadrukkelijk op als de verdediger van de kleine man, die woedend is op de financiële elite in de VS, maar ook woedend op de leiding van de eigen partij. Die kleine man voelt zich vergeten en te kort gedaan. Gingrich trok schaamteloos de racistische kaart en haalde fel uit naar de 'linkse' media, waarvan zijn kiezers altijd al het gevoel hadden dat ze de spot met hen drijven.

Het resultaat in South Carolina doet denken aan de jaren tachtig in Vlaanderen, toen veel kiezers niet openlijk durfden uit te komen voor hun sympathie voor het Vlaams Blok, maar in de beslotenheid van het stemhokje de opiniepeilers een neus zetten.