Bij de huiszoekingen in de bisdommen van Brugge en Gent en bij de Broeders van Liefde in Gent werden ruim dertig dossiers in beslag genomen. Het gaat, net als bij de huiszoekingen maandag, om persoonlijke dossiers van geestelijken die genoemd worden in feiten van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat zegt het federale parket.

De Brusselse onderzoeksrechter De Troy liet maandag diverse huiszoekingen uitvoeringen, o.m. bij de bisdommen van Hasselt en Antwerpen en bij het aartsbisdom in Mechelen.

Dinsdagmorgen begon een huiszoeking bij het bisdom Brugge en omstreeks 11 uur stapten de speurders af bij het bisschoppelijk paleis in Gent.

In Brugge namen ze elf dossiers mee waarvan een aantal van overleden priesters. Het gerecht wil op die manier vooral te weten komen, wat de kerk wist van het seksueel misbruik. 'We hebben aan het onderzoek onze volledige medewerking verleend', zegt woordvoerder Peter Rossel van het bisdom Brugge.

In Gent zijn bij de huiszoekingen dertien dossiers van geestelijken in beslag genomen. Dat zegt woordvoerder Koen Vlaeminck van het Gentse bisdom. Het gaat zowel om dossiers van geestelijken die nog in leven zijn als om overleden personen.  De dossiers werden in alle openheid overhandigd, zegt woordvoerder Koen Vlaeminck.

De speurders gingen in de namiddag langs bij de Broeders van Liefde aan de Stropstraat. De speurders kopieerden daar een zestal oude dossiers van leden van de congregatie en namen die mee, zegt Lieven Claeys, woordvoerder van de Broeders van Liefde.
 

In opdracht van onderzoeksrechter Wim De Troy werden dinsdag ruim 30 dossiers in beslag genomen.

 De Troy voert een gerechtelijk onderzoek naar feiten van schuldig verzuim rond het seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke Kerk. In het kader van dat onderzoeksdossier werden volgens het federaal parket 155 feiten van seksueel misbruik geïdentificeerd. Daarnaast hebben zich nog eens 87 burgerlijke partijen gemeld, en op basis van hun klachten werden nog eens 45 bijkomende feiten geïdentificeerd.
 

De komende tijd volgen mogelijk nog huiszoekingen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig