Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) betwist de cijfers van professor André Decoster niet, maar meent dat er verschillende hypothesen zijn over de gevolgen van de nieuwe financieringswet voor de regio's. 'Alles zal afhangen van het beleid', klinkt het.

Volgens Decoster en zijn collega Willem Sas winnen Vlaanderen en Wallonië niet bij de nieuwe financieringswet, terwijl de federale overheid en Brussel dat wel doen. Dat staat in De Tijd. Zij menen dat de prognoses die de onderhandelaars hebben gebruikt, niet zo realistisch zijn. Volgens de hypothese van Decoster is er sprake van een elasticiteit van 1,15 procent.

Van den Heuvel, die betrokken was bij de discussies over de financieringswet, betwist de cijfers van Decoster niet. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. 'Wij gingen uit van een elasticiteit van 1,6 procent, gebaseerd op een basismodel van het Planbureau, en bij een ongewijzigd beleid zoals de laatste vijf jaar.'

'Natuurlijk zijn dat hypotheses, en zal de uitkomst ervan voor de regio's afhangen van de politieke beslissingen die worden genomen. Er is altijd gezegd dat er met nuance naar gekeken moest worden', klinkt het. 'Die discussie over de elasticiteitswinsten varieert dus met de hypothese die men maakt.'

Volgens Van den Heuvel werd het basismodel van 1,6 'door alle partijen aanvaard' en zal de uitkomst ook afhangen van de keuzes die de regio's zelf maken. De CD&V'er is het niet eens met de kritiek van Decoster en Sas dat de responsabilisering in de nieuwe financieringswet is gedaald.

Van den Heuvel wijst er wel op dat de professoren erkennen dat de nieuwe financieringswet de fiscale autonomie van de gewesten vergroot en dat de perverse solidariteitseffecten uit de oude financieringswet zijn verdwenen.


 

 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig