Gerda Vervecken, fraude-onderzoekster in Antwerpen, haalt fel uit naar de huiszoekingen in het diamant-dossier. 'Dit is intimidatie. Mijn reputatie is beschadigd', zegt ze in De Tijd.

Gerda Vervecken heeft onder meer de fraudedossiers Massive en Henco (met bedragen tot 100 miljoen euro) tot een goed einde gebracht. Maar in de diamantzaak werd ook bij haar een huiszoeking verricht.

'Ik ben de fameuze cd-rom met de bankgegevens gaan ophalen bij de Bijzondere Belastingsinspectie, samen met magistraat Van Calster die het onderzoek zou leiden', vertelt ze in De Tijd. Maar dan alleen omdat ze haar weg daar kent. Vervecken heeft immers nog voor de BBI gewerkt. 'Verder heb ik niets met het HSBC-onderzoek te maken.' (HSBC is de naam van de bank waar 1,2 miljard dollar zwart geld zou staan.)

'Procureur-generaal Liégeois weet dat. Toch vond hij het nuttig huiszoekingen te laten uitvoeren', zegt Vervecken. 'Mijn reputatie is beschadigd. Zelfs mijn echtgenoot vroeg zich af of ik iets mispeuterd had. (...) Alleen bij criminelen worden huiszoekingen uitgevoerd, denken de mensen. Maar ik heb niets misdaan. Ik ben een fraudebestrijdster.'

En een succesvolle fraudebestrijdster. Vervecken kreeg meermaals lof van de top van Financiën, de bevoegde ministers inbegrepen. 'Maar nooit heeft procureur-generaal Liégeois mij gefeliciteerd. En nu voert hij zomaar een huiszoeking uit.'

Vervecken noemt dat 'niet normaal' en 'intimidatie'.

Volgens haar is de 'oorlog' tussen het parket en het parket-generaal in Antwerpen geen personenkwestie. Het gaat om meer dan dat.

'We werken op dossiers waar ernstige belangen mee gemoeid zijn. Dat zijn dossiers waar grote groepen en zware lobbyisten achter zitten. Die mensen kunnen zich dure advocaten veroorloven, onder wie zelfs adviseurs van de voormalige staatssecretaris Clerfayt.'

Volgens Vervecken gaat het inderdaad over de minnelijke schikkingen. Zelf heeft ze niets tegen dat systeem, maar dan voor tweederangsfiguren en randspelers. Niet voor ernstige fraudezaken. 'Grootschalige fiscale fraude moet leiden tot gevangenisstraffen en volledige verbeurdverklaring van criminele vermogens.'

Maar blijkbaar stuurt het Antwerps parket-generaal wel aan op een minnelijke schikking voor grotere fraudeurs. 

Wat Vervecken verwondert is dat de  Antwerpse diamantairs al heel snel aanstuurden op een schikking. Amper een week na de start van het onderzoek.

'Dat kan toch niet? Het kan niet de bedoeling zijn de diamantlobby een 'vroegboekkorting' te geven?' Zoiets heeft ze nog nooit meegemaakt, zegt Vervecken nog.