Aan het UZ Gent is vorige week de eerste Belgische gezichtstransplantatie uitgevoerd, onder leiding van chirurg Phillip Blondeel. Een man met een ernstig verminkt gelaat kreeg het gezicht van een net overleden donor. Het is pas de negentiende ingreep in de wereld. De patiënt, over wie geen informatie wordt verstrekt, stelt het goed.

Zeven jaar nadat in Amiens de eerste gedeeltelijke en anderhalf jaar nadat in Barcelona de eerste volledige gezichtstransplantatie werd uitgevoerd, is dat nu ook gelukt aan het UZ Gent. 

Een team onder leiding van chirurg Phillip Blondeel voerde de ingreep vorige week uit bij een Belgische man. In de Kliniek voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie kreeg hij het gezicht van een kort daarvoor overleden donor. De ingreep werd bijna drie jaar lang voorbereid door een team van bijna 65 personen van het UZ Gent. De operatie zelf duurde bijna 20 uur. Daarbij werd niet enkel huid getransplanteerd, maar ook de grootste hoeveelheid bot ooit in de wereld.

'De ingreep is zeer goed verlopen, in die mate dat de patiënt na zes dagen al zijn eerste woorden kon zeggen en ook wat water kon drinken', vertelde dr. Blondeel zaterdagnamiddag op een persconferentie.

Volgens Blondeel is de ingreep ethisch te verantwoorden omdat het aangezicht kan aanzien worden als een vitaal orgaan voor de zintuigen en non-verbale communicatie. 'Voor deze patiënt was geen andere oplossing mogelijk dan tot transplantatie over te gaan.' Toch is de ingreep niet zonder risico. Van de wereldwijd negentien aangezichtstransplantaties, waarvan de eerste zes jaar geleden plaats vond, stierven er inmiddels twee.

Documentaire

Het UZ Gent wil pas volgende week met het nieuws van de ingreep naar buiten komen en plant op zondag 15 januari een internationale persconferentie. Beelden van de patiënt of de donor zullen uit respect voor beiden niet worden vrijgegeven. De ingreep en de voorbereidingen zijn gefilmd voor een documentaire die later verschijnt.

Volgens dr. Blondeel heeft de universiteit Gent ook de ambitie om in de toekomst andere transplantaties uit te voeren van samengestelde weefsels. 'Buiten het aangezicht zullen in de toekomst binnen het universitair ziekenhuis ook handen, armen, de buikwand en alle andere delen van het lichaam, die moeilijk te herstellen zijn, getransplanteerd worden. Deze eerste aangezichtstransplantatie is slechts de eerste aanzet.'