Het toekennen van bonussen voor sommige werknemers van de restbank Dexia was een 'heel moeilijke beslissing'. Maar het gewone personeel verdient de premie, luidt het.

Ondanks de staatssteun voor Dexia krijgen sommige personeelsleden toch een bonus uitgekeerd. 

Opvallend is dat de eerste cao, die de functiepremie regelt voor bedienden en lagere kaderleden, door drie vakbonden werd ondertekend. Die hebben zich altijd verzet tegen de exuberante bonussen van kaderleden.

Interne discussies

'Het is moeilijk te verdedigen', geeft Miranda Ulens toe van de socialistische bediendevakbond toe in De Ochtend. 'We hebben daar intern veel discussies over gehad.'

Uiteindelijk besloot de vakbond mee te gaan in een functiepremie voor de mensen 'die geen verantwoordelijkheid hebben in de miserie van het bedrijf'. 'Die mensen werken hard om Dexia recht te houden en lopen de kans om geen job meer te hebben', zegt Ulens in De Ochtend.

Als men al de premies bij elkaar legt dan krijgt men hetzelfde bedrag als de bonus van Dexia-topman Pierre Mariani, klinkt het nog.

Ulens benadrukt dat de socialistische vakbond de bonussen voor het directiekader wel onaanvaardbaar vond, en de regeling dan ook niet mee heeft ondertekend. 'De BBTK meent ook dat op dat niveau de echte verantwoordelijkheid moet worden gedragen voor al wat misliep in Dexia de afgelopen jaren.'

'Geen bonussen maar functiepremies'

De christelijke bediendevakbond keurde de tweede cao die de bonussen voor hogere kaderleden regelt wel goed. 

'Het gaat niet over bonussen maar functiepremies', reageert Elke Maes van LBC-NVK. 'Die functiepremies stemmen totaal niet overeen met het bedrag dat die mensen normaal krijgen als variabele verloning.'

'Personeel is al gestraft'
 

'Er worden geen bonussen of variabel loon uitbetaald en dus leveren de kaderleden en bedienden zwaar in', onderstreept LBC-NVK nog eens in een persbericht

Ze moeten niet gestraft worden door de fouten die in het verleden gebeurd zijn, stelt Maes. 'Ze worden al gestraft door de onzekerheid over de toekomst. De mensen hebben recht op hun verloning.'

Bovendien heeft het bedrijf die mensen nodig, zegt Maes. Een verdere leegloop van Dexia Holding zou volgens de vakbond nefast zijn voor de verdere afwikkeling van het Dexia-dossier. 'Het gaat niet om bonussen, het gaat om mensen stimuleren in zeer moeilijke omstandigheden.' 

Volgens Maes zijn de bedienden en kaderleden niet verantwoordelijk voor de crisis. De vakbond moet ook voor hen opkomen, klinkt het.

Ook het BBTK deelt die mening. 'Het zijn zij die rechtstreeks in contact staan met de klanten, het is in hun rangen dat er in drie opeenvolgende besparingsrondes 800 collega’s zijn verdwenen… En het is niet op het niveau van de gewone bedienden dat de slechte bedrijfsbeslissingen genomen zijn'
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig