Van Mechelen: 'Vlaamse regering moet tot 750 miljoen euro besparen'
Foto: photo news
Vlaams minister-president Kris Peeters onderschat de besparingsinspanningen. Dat zegt ex-minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) in De Tijd. Volgens van Mechelen is er een gat van 500 tot 750 miljoen euro en niet van 200 tot 500.

Volgens Van Mechelen vergist Peeters zich als hij zegt dat er een inspanning nodig is van 200 tot 500 miljoen euro om de begroting voor 2012 in evenwicht te krijgen. De Open VLD'er spreekt van een schromelijke onderschatting.

'Er is een gat van 500 tot 750 miljoen euro. En dat is een voorzichtige raming', zo zegt de gewezen begrotingsminister.

Van Mechelen verwijst voor zijn berekening onder meer naar de lager dan verwachte economische groei (300 miljoen euro), de lagere gewestbelastingen (100 miljoen euro) en de verhoogde bijdrage voor de ambtenarenpensioenen (tot 45 miljoen euro).

Ook de usurperende bevoegdheden en de belastingvermindering voor milieuvriendelijke wagens haalt hij aan (samen goed voor mogelijk 150 miljoen euro).

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig