KU Leuven: 'Examens uitstellen om religieuze redenen kan, onderbreken niet'
Foto: lvd
KUL-studenten kunnen een examen verplaatsen als dit gepland is op een erkende religieuze feestdag. Een examen onderbreken omwille van religieuze redenen kan echter in geen geval. Dat staat te lezen in de diversiteitsnota die de KU Leuven opgestelde en waarin de universiteit haar respect voor de levensbeschouwelijke diversiteit wil concretiseren.

De KU Leuven krijgt een stijgend aantal studenten uit andere culturen over de vloer. In de nieuwe opdrachtsverklaring heet het dat unief een proactief diversiteitsbeleid voert ten aanzien van studenten en medewerkers.

'De KU Leuven wil bewust en proactief mogelijke hinderpalen en belemmeringen voor kwetsbare groepen wegwerken', aldus de Visietekst Diversiteit, die aan de diversiteitsnota voorafging.

Opleidingsonderdelen kunnen niet worden gewijzigd wegens religieuze en/of levensbeschouwelijke redenen. Pragmatische oplossingen zijn soms wel mogelijk. De docent of ombudspersoon heeft de vrijheid om al dan niet in te gaan op vragen om afwezig te blijven op studiegerelateerde activiteiten die geen deeluitmaken van de evaluatie omwille van een religieuze feestdag en/of rustdag.

De KU Leuven respecteert het dragen van religieuze symbolen en religieuze kleding en vraagt ook de stageplaatsen om hier respectvol mee om te gaan. Op de vier campussen worden bezinnings- en gebedsruimtes ter beschikking gesteld, naast voldoende niet-gemengde huisvesting. Aan de Alma-restaurants wordt gevraagd na te gaan of het haalbaar is maaltijden te voorzien die rekening houden met religieuze voorschriften.