Koning 'verheugd' met nieuwe regering
Foto: REUTERS
Nadat hij zijn medeleven betuigd had aan de slachtoffers van de aanslag in Luik, sprak koning Albert in zijn kersttoespraak zijn tevredenheid uit over de afgehandelde regeringsvorming en wees hij op de grote uitdagingen die ons land nog rest.

Bij zijn laatste toespraak, die op de nationale feestdag in juli, kregen we een erg strenge koning te zien en te horen. Hij was toen naar eigen zeggen 'bezorgd' over de aanslepende regeringsonderhandelingen. Maar nu kon hij dan zijn tevredenheid uiten over de afloop: 'Eindelijk kan ik mij samen met u verheugen over de gesloten institutionele akkoorden en de vorming van een volwaardige federale regering. Dat betekent dat ons land nog steeds compromissen kan sluiten die bijeenhouden, zowel op communautair als op sociaal-economisch vlak.'

Volgens de koning is daarmee echter alles nog niet opgelost. Hij waarschuwt voor de meerdere uitdagingen die de regering en het land nog wachten. 'Vooreerst zullen de afgesproken institutionele hervormingen een juiste uitdrukking moeten krijgen in wetteksten die aan de gefedereerde entiteiten meer bevoegdheden, een grotere fiscale autonomie, en een toegenomen responsabilisering zullen toekennen', zegt hij. Deze veranderingen moeten we doorvoeren 'zonder nostalgie', aldus de vorst.

De koning vindt ook dat ieder naar vermogen de vereiste offers moet brengen om de publieke financiën van het land zo snel mogelijk te herstellen. Ook moeten de hervormingen gepaard gaan met een evolutie in mentaliteit. Zo moet de verstandhouding tussen de gewesten en gemeenschappen beter. 'Dan zullen we de bestaande complementariteit tussen onze verschillende gemeenschappen en gewesten inzien en die rijkdom ervaren als een bron van verdraagzaamheid en creativiteit', aldus de koning.

In de nasleep van de woede bij de vakbonden over de pensioenhervormingen zei hij dat, 'in deze moeizaamste economische periode sinds de Tweede Wereldoorlog', de traditie van dialoog tussen sociale partners niet geschaad mag worden. 'Het behartigen van de sociale cohesie moet bij iedereen een voortdurende zorg zijn.'

Speciale vermeldingen

De speciale vermeldingen gingen deze keer naar de slachtoffers van de aanslag in Luik, de 1 miljoen Belgen die vrijwilligerwerk uitvoeren en naar onze militairen. 

De koning opende zijn speech door 'het ontroerde medelijden van het ganse land te betuigen' aan de families van de slachtoffers en de gewonden van het drama in Luik.

De vrijwilligers werden op het einde van de speech bedankt, naar aanleiding van het jaar van vrijwilligerswerk. 'Niet minder dan een miljoen landgenoten werken edelmoedig en deskundig ten bate van anderen. Zij verdienen onze dankbaarheid en onze bewondering', klonk het. 

Tot slot dankte hij ook nog de Belgische militairen, die de feestdagen in Afghanistan, Libanon of Afrika doorbrengen. 'Zij werken daar aan een betere wereld. Ik dank ze zeer hartelijk alsook zij die, recent nog, in het luchtruim of voor de kusten van Libië opereerden', luidde het nog.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig