De Kamercommissie Financiën heeft maandag een reeks fiscale maatregelen uit het regeerakkoord van de nieuwe ploeg-Di Rupo goedgekeurd. Net als bij de pensioenhervorming in de commissie Sociale Zaken, gebeurde dat via amendementen die werden ingediend op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. De definitieve goedkeuring in de plenaire Kamer gebeurt donderdag of vrijdag.

Bij de maatregelen die de revue passeerden, horen onder meer de schrapping van energiebesparende maatregelen (op dakisolatie na), die enkele weken terug stof deed opwaaien, en de nieuwe formule voor de berekening van het belastbare voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen. Dat zal voortaan gebeuren in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de auto.

Een andere ingreep is het stopzetten van kortingen op milieuvriendelijke wagens. Bij een aantal maatregelen gelden overgangsmaatregelen.

Daarnaast is er het luik met maatregelen inzake de roerende inkomsten en het vermogen van particulieren. Die houden onder meer in dat de inkomsten van dividenden en interesten aan een roerende voorheffing van 21 procent worden onderworpen.

Er is ook sprake van een extra belasting van 4 procent indien de inkomsten van dividenden en interesten meer bedragen dan 20.000 euro. De vrijstelling op spaarboekjes blijft wel bestaan en ook de interesten op de staatsbons waarop eind november kon worden ingeschreven blijven op 15 procent behouden.

Op het vlak van de notionele intrestaftrek is de vermindering tot 3 procent voorzien van het maximale tarief voor de berekening van de aftrek van risicokapitaal. Andere punten zijn de invoering van btw op de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders en de verhoging van de btw op betaaltelevisie naar 21 procent.

De overige maatregelen slaan op de accijnzen op sigaretten en roltabak, de taks op beursverrichtingen en de taks op de omzetting van effecten aan toonder.