'We kunnen ons nooit wapenen tegen gekke eenzaat'
Advocaat Vic Van Aelst. Foto: © YORICK JANSENS
Advocaat Vic Van Aelst (N-VA) is ervan overtuigd dat we ons als maatschappij nooit kunnen verdedigen tegen een 'gekke' eenzaat die besluit het vuur te openen op gewone mensen. Volgens de advocaat is er echter wel een duidelijk verschil inzake strengheid en strafbeleid tussen Franstaligen en Vlamingen. Dat stelde hij donderdagavond in het duidingsprogramma Terzake.

Volgens advocaat Vic Van Aelst is Nordine Amrani op verschillende manieren door de mazen van het justitiële net geglipt. Voor Van Aelst is deze zaak 'een zeer uitzonderlijke aangelegenheid'.

De advocaat is ervan overtuigd dat 'de maatschappij zich nooit zal kunnen verdedigen tegen een eenzame gekke mens, die op een bepaald ogenblik besluit om wapens ter hand te nemen en op de mensen te schieten. Daar kan je u als maatschappij nooit tegen wapenen.'

Fouten in het geval van Nordine Amrani?

Toch woedt momenteel de discussie over wapenbezit, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de problematiek van de veelplegers. Er zouden in het geval van Nordine Amrani dus vele fouten kunnen gebeurd zijn. 

'Ik denk dat je dat niet mag overschatten', zegt Van Aelst hieromtrent, 'ik ben ervan overtuigd dat die strafuitvoeringsrechtbanken goed werk doen. De tijd dat mensen vrijkwamen met de losse pols is voorbij. Als je nu wil vrijkomen na een ernstige bestraffing van heel veel zaken te bewijzen, nl. uw werk, uw maatschappelijke situatie en uw familiale situatie.' 

Volgens de N-VA'er word 'je uitgepluimd van onder tot boven en je komt niet vrij, dat kan ik u garanderen, als je niet alle nodige garanties kunt geven. Er is natuurlijk geen enkele strafuitvoeringsrechtbank in België die alles kan garanderen.'

Negatief advies bij Amrani en toch op vrije voeten?

Bij Amrani bestond echter wel degelijk een negatief advies van gevangenis en parket om deze man vrij te laten. Hoe komt het dan dat hij toch op vrije voeten is gesteld?

Ook dit moet volgens Vic Van Aelst gerelativeerd worden. 'Naar mijn mening geven de procureurs belast met de strafuitvoering te dikwijls een negatief advies. Als je te dikwijls een negatief advies geeft, dan gaat niemand daar nog rekening mee houden.'

Hoe komt dit dat negatieve adviezen zo vaak worden genegeerd? Van Aelst kan de procureur enigszins begrijpen. 'Er is een zekere frustratie vanwege de parketten wat de strafuitvoering betreft. We weten allemaal dat de strafuitvoering in dit land niet goed gaat.'

Mensen die een straf onder de drie jaar krijgen worden niet gesanctioneerd volgens Van Aelst en krijgen alternatieve straffen bij gebrek aan gevangenissen. 'Er zijn heel veel problemen die niet goed zijn opgelost en ik denk dat veel procureurs daardoor gefrustreerd zijn en ik kan dat goed begrijpen, maar naar mijn mening geven ze nog te veel een negatief advies.'

Volgens de advocaat zouden de procureurs meer moeten nuanceren en dan zou er ook meer naar hen worden geluisterd. 

Is er een verschil tussen Walen en Vlamingen inzake beleid en strengheid?

' Wij hebben waarschijnlijk op dit probleem een ander zicht dan de Franstaligen.' Volgens Van Aelst is men in Franstalig België bereid om sneller iemand in vrijheid te stellen. In Franstalig België zullen de woorden van Van Aelst niet op applaus onthaald worden 'maar ze moeten maar tegen de waarheid kunnen.'

'Als we op een bepaald ogenblik vaststellen dat er een verschil in beleid is dan moeten we dat in alle sereniteit durven zeggen. De Franstaligen hebben op dat punt een andere mening, ik heb daar geen kritiek op, maar het is duidelijk dat hun mening anders is dan de onze.'

Wat moet er veranderen ten opzichte van daders? Meer controle?

'Men moet meer controleren, dat is duidelijk. Men moet meer geld investeren in justitie. Er is heel veel jaren een politiek gevoerd waarbij men gaan beknotten is op de budgetten van justitie en dat is heel spijtig.'

'Justitie is een pijler van de maatschappij', volgens Van Aelst, 'een investering in justitie is dus een goede investering. Je moet de mensen die moeten controleren de kans geven om hun werk fatsoenlijk te doen en ik pleit dan ook voor de aanstelling van meer justitie-assistenten.'

De advocaat ziet ook heil in het aanduiden van meer magistraten om overbelasting van de magistratuur tegen te gaan. 'Dan kunnen deze magistraten aan een redelijk werkritme hun zaken behartigen en zeer nauwkeurig opvolgen.'

Zorgen voor een honderd procent sluitend justitiesysteem is volgens Van Aelst echter onmogelijk. 'Als men morgen vraagt aan de minister van Verkeerswezen om een verkeersreglement op te stellen zodat er vanaf 1 januari nooit nog een verkeersongeval zal gebeuren, dan is dit een onmogelijke opdracht.'

Van Aelst trekt deze vergelijking door naar het departement Justitie. 'Je kan onmogelijk een reglementering maken, die de veiligheid van de burger voor honderd procent garandeert, waarbij iedere misdadiger nooit nog andere feiten zal kunnen plegen.'

Tot slot zei van Aelst: 'we moeten leren leven met de idee dat het leven niet eenvoudig is, dat er veel wespennesten zijn en veel problemen die elke dag kunnen opduiken. Ik ben ervan overtuigd, dat wat men ook doet men nooit daden zoals die van meneer Amrani zal kunnen uitsluiten.'