In het Chinese vissersdorp Wukan verlopen nieuwe protesten erg gespannen. De Chinese ordetroepen hebben het opstandige dorp van de buitenwereld afgegrendeld.

De inwoners van het dorp zijn vandaag opnieuw massaal de straat opgegaan. Een reporter van de BBC zegt dat zowel de politie als de dorpsbewoners controleposten rond het dorp hebben opgezet.

De bewoners beschuldigen de overheid ervan dat die hun land zonder enige compensatie van hen afneemt. In september braken de eerste protesten uit, maar die kregen de autoriteiten onder controle.

De huidige protestgolf brak maandag uit nadat een van de manifestanen in de cel is gestorven. Toen deelde de autoriteiten mee dat hij plots aan een ziekte is overleden, maar die bewering trekken zijn medestanders in twijfel. Volgens geruchten heeft de politie hem doodgeslagen.

Het lokale communistische bestuur is intussen gevlucht voor de volkswoede. Duizenden mensen scanderen slogans als 'Weg met corrupte ambtenaren', maar ook 'Lang leve de Communistische Partij'. Ze hopen immers dat Peking in hun voordeel zal ingrijpen.

Een lokale functionaris zegt dat de inbeslagnames van land zullen stoppen, maar ook dat de oproerkraaiers zullen gestraft worden. China past intussen zijn intercensuur toe. Zoekopdrachten in verband met de opstand leveren niets op, zeggen internetgebruikers.