Politiecommissaris dient klacht in tegen CGKR wegens laster en eerroof
Jozef De Witte en David Vroome Foto: Equinet, Joods Actueel
De politiecommissaris die eerder deze week klacht indiende bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) voor een racistische uitlating van een medewerkster, dient nu bij de strafrechter klacht in wegens laster en eerroof.

Het CGKR kwam eerder deze week in opspraak nadat een medewerkster ongepaste uitspraken zou hebben gedaan. Tijdens een les multiculturele communicatie voor hoge politiefunctionarissen zou ze onder meer over joden gezegd hebben dat 'die mensen zich alles kunnen permitteren omdat ze geld en financiële macht hebben, maar ook omdat ze ons schuldgevoel voor de Holocaust steeds uitbuiten'.

Politiecommissaris David Vroome, die in de les aanwezig was, diende daarop klacht in bij het CGKR. Het Centrum betreurde de uitspraken van de medewerkster, maar betwist de beschuldigingen dat het om antisemitische uitlatingen gaat.

In een reactie dinsdag zei Jozef De Witte, directeur van het CGKR, dat 'de uitspraken verdraaid en ten onrechte uit de context geïsoleerd werden'. 'Politiecommissaris Vroome baseert zich op een oneerlijke en kwaadwillige weergave van wat de betrokken medewerkster van het Centrum gezegd heeft.'

Volgens De Witte bevestigden verschillende aanwezigen dat de woorden uit de context getrokken werden en maar een deel van de werkelijke discussie weergeven. 'Dit is pure provocatie om de werking van het centrum op de helling te zetten en daar laten we het niet bij', verklaarde hij. Het CGKR diende daarop een klacht in bij de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG), en stelde de houding van Vroome als politiecommissaris in vraag.

Vroome dient nu op zijn beurt klacht in bij de strafrechter, wegens laster en eerroof. 'Het Centrum haalt mijn naam door het slijk en meet mij attitudes aan die apert onjuist en kwetsend zijn', luidt het in een mededeling. 'Bovendien loopt mijn werkgever, de federale politie, hierdoor behoorlijke imagoschade op.'

Het CGKR zal verder geen gevolg geven aan de melding van Vroome, aangezien er 'volgens eigen onderzoek geen sprake zou zijn van strafrechtelijke inbreuken door hun medewerkster', aldus de politiecommissaris.

Volgens Vroome zijn de woorden die gebruikt werden echter 'in om het even welke context racistisch en discriminerend, en kunnen ze daarom als strafbaar gekwalificeerd worden'. Ook andere politieambtenaren bevestigen de feiten en de context, aldus Vroome.

'Ik heb gereageerd zoals een burger kan en een politieambtenaar moet reageren. (...) Door de gratuite uitval van het Centrum naar mijn persoon ben ik genoodzaakt tegen zowel directeur Jozef De Witte als tegen zijn secondant Eduard Delruelle een klacht wegens laster en eerroof in te dienen', voegt hij er nog aan toe. 'Zij hebben de jacht op mij voor open verklaard, maar een jager die het bos intrekt met zijn geweer doch zijn munitie vergeet, maakt mij niet bang.'

Vroome dient bij de strafrechter ook klacht in tegen de betrokken medewerkster van het Centrum.