Naar aanleiding van de internationale mensenrechtendag heeft een bredere coalitie van vakbonden, ngo’s en solidariteitsbewegingen in Brussel geprotesteerd tegen het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie heeft afgesloten met enkele Zuid-Amerikaanse landen. Hun actie 'Stop the killings' lokte zaterdagmiddag volgens de politie zowat 130 manifestanten.

Volgens de actievoerders zijn de afgesloten vrijhandelsakkoorden nefast voor de plaatselijke bevolking in Zuid-Amerikaanse landen zoals Colombia en Peru. 

'Die akkoorden maken nog meer weg vrij voor de multinationals om hun greep te versterken op grondstoffen, andere natuurlijke rijkdommen en de landbouwproductie ten koste van de plaatselijke bevolking in Latijns-Amerika. Ook de mensenrechten worden met de voeten getreden', aldus Bert De Belder van de solidariteitsbeweging Intal. 

Daarnaast protesteerde 'Stop the killings' tegen het doden van syndicalisten en andere activisten in verschillende landen in het Zuiden. De manifestatie vertrok aan het Blyckaertsplein en eindigde op het Luxemburgplein.