Arco laat geen pers toe op de algemene vergadering waar over de vereffening van de drie coöperatieve vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arcoplus wordt besloten. Een journalist van De Standaard, die verslag wilde doen van de gebeurtenissen, is manu militari uit de zaal verwijderd.

Hij was zonder problemen binnengegaan in de voormalige brouwerij Bellevue in Molenbeek, waar de vergadering plaatsvond, maar werd door een kaderlid gesommeerd op te krassen.

In de Arco-statuten staat dat de algemene vergaderingen alleen toegankelijk zijn voor coöperanten. Maar als Arco wil, kan de vergadering voor de pers worden opengesteld door de aanwezigen daarover te laten stemmen. Dat is niet gebeurd.

Het besloten karakter van de vergadering is des te schrijnender, omdat de vereffening van de Arco-coöperaties gepaard gaat met een aanzienlijke bijdrage van de belastingbetaler. Vlak voordat de coöperaties ten onder gingen aan slecht financieel management, wisten ze nog een staatsgarantie van de regering los te peuteren, om zo de schade voor de coöperatieve aandeelhouders te beperken. De Belgische belastingbetaler draait dus wel op voor de schade, maar krijgt geen inzage in de manier waarop deze procedure wordt afgehandeld.

De redacteur van De Standaard wees de Arco-verantwoordelijken op hun morele plicht om openheid van zaken te verschaffen, maar dat had geen effect.