Jambon: 'Vlamingen vroegen een vette vis, geen vette regering'
Jan Jambon in de Kamer Foto: BELGA
Het regeerakkoord ondermijnt de welvaartsstaat en houdt de PS-staat in stand. Dat heeft N-VA-fractieleider Jan Jambon gezegd in het Kamerdebat over de regeerverklaring. Kamerlid Patrick Dewael (Open VLD) doet het betoog af als 'volksverlakkerij'.

'De regering start onder een slecht gesternte', opende Jan Jambon van de Vlaamse oppositiepartij N-VA het debat. 'De Vlaamse bevolking wantrouwt de regering.' 

Het is een regering met een Vlaamse minderheid, de transfers naar Wallonië verhogen en de lasten worden verhaald op de werkende middenklassen en dat zijn vooral de Vlamingen, zo argumenteerde hij.

Zijn partij vreesde op basis van de nota-Di Rupo een belastingregering. 'We moeten vaststellen dat het een belastingregering is geworden', merkt Jambon op.

'België is het enige land dat zoveel langs de inkomstenzijde saneert, terwijl de belastingdruk al tot de hoogste van Europa hoort.'

De maatregelen van de regering-Di Rupo ondermijnen de welvaartsstaat door zowel de bedrijven als de werkende Vlaming te treffen, klinkt het. 'We redden niet de welvaartsstaat, maar wel de PS-staat, waar de overheid op grote voet kan blijven leven.'

Zo zullen jonge gezinnen geen huis meer kunnen betalen en kunnen bedrijven beter naar het buitenland vertrekken, zegt Jambon. Volgens hem kunnen de werkende mensen binnenkort ook beter gaan doppen. 'Die richting gaat het uit!', herhaalde hij.

Dewael: 'U zwijgt zelf over de manier waarop N-VA 11,3 miljard zou besparen'

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael onderbrak het betoog van Jambon. Hoe gaat de N-VA saneren zonder inspanningen van iedereen te verwachten?, wilde hij weten. 'U laat geloven dat het allemaal gratis is. Dat is volksverlakkerij.'

'Het gaat mij om de wanverhoudingen', antwoordde de N-VA-fractieleider. 'De lastenverlaging is ongelijk verdeeld.'

Ons land voert volgens Jambon ook de Europese aanbevelingen in de nieuwe legislatuur niet uit. 'Ik had niets anders verwacht met de PS aan boord', zegt Jambon. 'Daarom was die staatshervorming nodig.'

Dewael: 'N-VA is verantwoordelijk voor afschaffing jobkorting' 

Opnieuw heeft Dewael een antwoord op het fiscale discours van Jambon. Zo vraagt Dewael zich af, als de belasting op arbeid zo zwaar doorweegt, waarom de N-VA zo snel werk gemaakt heeft om de jobkorting terug af te schaffen. 

De bewering dat de N-VA van Jambon niet akkoord kan gaan met een lastenregering onder leiding van Di Rupo, kan bij Dewael eveneens op niet veel genade rekenen. 'Het is jullie grote roerganger, Bart De Wever, die in Vollezele het premierschap aan Di Rupo heeft aangeboden.'

Jambon vindt dat Dewael niet goed heeft geluisterd. Het gaat volgens hem over 'een begroting waarbij voor één derde in de inkomsten en twee derden in de uitgaven gesaneerd worden.'

De maatregelen die dit land nodig heeft zijn echter niet uit te voeren met de PS. Het gaat volgens Jambon over 'wat er moet worden overgebracht naar de deelgebieden' en van een regering die deze zaken doorvoert 'mag Di Rupo perfect premier worden'. 

BHV-splitsing is verre van proper

Jambon heeft vooral problemen met de dubbele kiesbrieven in de zes faciliteitengemeenten. Iets wat ze zelf gesteund hebben, maar 'N-VA zou nooit zo ver gegaan zijn om deze toegeving te betonneren in de wetgeving.' 

Jambon hekelt bovendien ook de blanco cheque voor Brussel en het feit dat Vlaams Brabant een vestigingsplaats blijft voor Franstaligen. Ook van de gerechtelijke splitsing maakt Jambon brandhout. 'Vlaanderen moet in dit gebied de benoeming slikken van Franstalige rechters'. 

Op het vlak van bevoegdheidsoverheveling maakt Jambon dankbaar gebruik van de woorden van Jean-Luc Dehaene. 'Het is allesbehalve een Copernicaanse omwenteling. De overheveling van de kinderbijslag is echter positief.' Volgens het N-VA boegbeeld is het echter jammer dat men de bric à brac-structuur overeind houdt, in plaats van te streven naar vereenvoudiging. 

In plaats van duidelijke homogene bevoegdheden krijgen we volgen Jan Jambon een lijst die volstaat met uitzonderingen en 'behalves'.

'Financieringswet brengt geen soelaas'

In plaats van te streven naar een financiële overheveling naar de deelgebieden van 50 procent, 'brengt heel de operatie van 20 naar 30 procent eigen financiering', aldus Jambon. 

Die financieringswet is volgens de N-VA gebaseerd op los zand. 'Er wordt immers uitgegaan van een groeicijfer van 1,9 procent op 18 jaar.' De huidige groeivoet ligt echter veel lager en volgens Jambon zullen we in 2030 uitkomen op een tekort van 2 miljard. 

'Aan de heilige huisjes van Justitie mocht niet worden geraakt'

Defederalisering van Justitie is volgens de N-VA de enige mogelijkheid om justitie op een goede manier te hervormen. Volgens Jambon beperkt men zich in dit regeerakkoord tot 'vage intenties en is er geen hoop voor een doorgedreven hervorming.'

Ook de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, kreeg meteen de wind van voor. 'Ik begrijp dat u een inloopperiode nodig hebt', sneerde Jambon, 'maar toch moet u een aantal zaken dringend aanpakken.'

De dingen die de N-VA positief ziet aan Asiel en Migratie in dit regeerakkoord, zijn echter al gestemd in het parlement. 

'N-VA zal regering Di Rupo keihard bekampen'

Tot slot wilde de N-VA-spreker Di Rupo nog feliciteren. 'Proficiat voor de manier waarop u de onderhandelingen bent blijven rekken tot iedereen, de markten incluis, ongerust werd zodat iedereen uiteindelijk maar mee is gegaan'. 

In een tijd dat iedereen moet besparen, geeft deze regering volgens Jambon, zelf niet het goede voorbeeld door te kiezen voor 19 regeringsleden. 'De Vlamingen hebben een vette vis gevraagd. Geen vette regering'.